Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Kwalifikacja chorych do zabiegów angioplastyki wieńcowej

Grzegorz J. Horszczaruk
,
Grzegorz Opolski
,
Janusz Kochman

Przew Lek, 2002, 5, 1, 54-60
Online publish date: 2003/07/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wobec ciągłego wzrostu ilości wykonywanych zabiegów rewaskularyzacji wieńcowej, angioplastyki wieńcowej (percutaneous transluminal coronary angioplasty – PTCA) oraz pomostów aortalno-wieńcowych (coronary artery bypass graft – CABG), ważnym stało się zapoznanie lekarzy rodzinnych z zagadnieniem właściwej kwalifikacji do tych zabiegów. Po udanej rewaskularyzacji wieńcowej dochodzi do poprawy komfortu życia lub nawet całkowitego ustąpienia poczucia choroby. U części chorych obserwuje się poprawę rokowania co do dalszego przebiegu choroby wieńcowej. Chorzy po zabiegach rewaskularyzacyjnych rzadziej wymagają hospitalizacji, zmniejszają się też ogólne koszty farmakoterapii. Pacjenci ci często wracają do wykonywanej pracy – a należy pamiętać, że choroba w dużej mierze dotyczy osób w tzw. wieku produkcyjnym, aktywnych zawodowo – powrót do pracy jest zatem ważny zarówno dla nich samych, jak również dla całego społeczeństwa.
Z drugiej strony, wg szacunków autorów amerykańskich, w USA, gdzie wykonuje się najwięcej na świecie procedur rewaskularyzacyjnych, kilka do kilkunastu procent chorych podlega błędnej, niepotrzebnej kwalifikacji do zabiegów PTCA. Zabieg wykonany bez właściwej kwalifikacji, poza niepotrzebnym narażeniem chorego na stres z nim związany i ryzyko wystąpienia powikłań, stwarza wysokie i nieracjonalne koszty leczenia. Zatem kwalifikując chorego do zabiegu PTCA, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych elementów, które stanowią o celowości przeprowadzenia angioplastyki wieńcowej, są to:

- wskazania i ewentualne przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu,

- oszacowanie ryzyka wystąpienia powikłań i możliwości ich zminimalizowania (m.in. właściwe rozwiązania logistyczne, np. dostępność odpowiedniego zabezpieczenia kardiochirurgicznego),

- prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu zwężenia (restenozy),

- doświadczenie kwalifikujących – w tym przede wszystkim zespołu przeprowadzającego zabieg,

- preferencje samego chorego dotyczące sposobu terapii choroby wieńcowej – (PTCA, CABG, farmakoterapia).

W kwalifikacji powinni uczestniczyć: lekarz prowadzący leczenie chorego w szpitalu oraz lekarze – kardiolodzy interwencyjni, którzy mają wykonywać zabieg PTCA. Wysoce pożądana jest obecność...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe