Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Leczenie zachowawcze a leczenie operacyjne w jaskrze pierwotnej

Krystyna Czechowicz-Janicka

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 107-109
Online publish date: 2003/07/29
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Na leczenie chirurgiczne jaskry decydujemy się zwykle wtedy, gdy leczenie zachowawcze staje się nieskuteczne, względnie źle tolerowane przez chorego. Operacja jest leczeniem z wyboru u chorych z blokiem źrenicznym w jaskrze zamykającego się kąta przesączania, w przeciwieństwie do chorego z jaskrą otwartego kąta i niskim ciśnieniem śródgałkowym, gdzie skuteczność zabiegu operacyjnego jest często negowana.


Jaskrę pierwotną dzieli się na jaskrę z wąskim, zamykającym się kątem, gdzie przyczyną nagłego wzrostu ciśnienia śródgałkowego jest zamknięcie kąta przesączania przez podstawę tęczówki oraz na jaskrę z otwartym kątem, gdy przyczyną tego wzrostu jest utrudniony odpływ cieczy wodnistej przez struktury kąta. Do dyspozycji jest wiele operacji, których wybór zależy w zasadzie od stwierdzonej anatomicznej patologii oka jaskrowego. Podstawę stanowią zabiegi wykonywane w 2 typach jaskry, rozbudowane o wiele modyfikacji, umożliwiających zastosowanie ich do jaskry wtórnej i wrodzonej. W wyborze metody operacyjnej ważny jest nie tylko rodzaj jaskry lecz także zaawansowanie choroby, wiek chorego, choroby ogólne towarzyszące jaskrze oraz stan miejscowy oka, a zwłaszcza stan soczewki. W każdym przypadku chorego z nienormującym się ciśnieniem śródgałkowym, czy postępującymi zmianami w polu widzenia, należy postępować indywidualnie, kierując się rodzajem stwierdzonej jaskry – czyli domniemaną przyczyną uszkodzenia nerwu wzrokowego. Istnieją 4 podstawowe grupy operacji stosowanych w różnych typach jaskry pierwotnej:

- wycięcie tęczówki (irydektomia) – stosowana w jaskrze z zamykającym się kątem przesączania. W jej wyniku otwiera się swobodny przepływ cieczy wodnistej z tylnej komory do przedniej, likwidując radykalnie wzrost ciśnienia śródgałkowego i samą jaskrę pod warunkiem, że zabieg został wykonany wcześnie, i przed powstaniem zrostów przednich w kącie przesączania,

- wycięcie fragmentu beleczek rogówkowo-twardówkowych, kanału Schlemma, twardówki (operacje przetokowe) celem zlikwidowania przeszkody w odpływie cieczy wodnistej z komory przedniej do żył nadtwardówkowych,

- operacje cyklodestrukcyjne mające za zadanie zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej przez zniszczenie ciała rzęskowego przy pomocy diatermii, aparatu kriogenicznego, lasera lub...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe