Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Menopauzalny okres życia kobiety

Tomasz Pertyński

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 69-71
Online publish date: 2003/07/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Artykuł stanowi próbę przedstawienia zarysu problemu, dotyczącego opieki medycznej nad kobietami w wieku menopauzalnym. Jego celem jest także zwrócenie uwagi Czytelników na zadania, jakie stoją przed medycyną realizującą tę opiekę.
Redakcja zamierza publikować artykuły uznanych autorytetów prezentujące w sposób bardziej szczegółowy zagadnienia związane z okresem menopauzalnym. Mamy nadzieję, że planowany cykl artykułów przybliży lekarzom-praktykom, których zadaniem jest pierwszy kontakt z kobietami w tym wieku, zasady kompleksowego postępowania.

Wraz ze starzeniem się społeczeństw i przedłużaniem życia kobiet, szczególnie w krajach rozwiniętych, powstał trudny merytorycznie i kosztowny ekonomicznie problem opieki zdrowotnej nad pacjentkami w wieku menopauzalnym.
Menopauzalny okres życia kobiety to prawie 30 lat, co stanowi, że przeszło 1/3 życia kobiet znajduje się w tzw. okresie dojrzałym życia.
Powodem jego wydłużenia się jest niewątpliwie mniejsza śmiertelność w okresie rozrodczym, jak i mniejsza zapadalność na choroby zbierające do niedawna ogromne śmiertelne żniwo (choroby zakaźne, infekcje).
W chwili obecnej w Polsce żyje 7 mln 220 tys. kobiet po 45. roku życia, w którym, wg WHO i piśmiennictwa poświęconego temu zagadnieniu, rozpoczyna się formalnie przedmenopauzalny okres życia.
Tak więc w Polsce 1/3 wszystkich kobiet znajduje się w okresie menopauzalnym, aż 1/3 długości ich życia – podobnie jak w krajach rozwiniętych – odbywa się w tym czasie.
Jest rzeczą oczywistą, że tak długiego okresu nie można traktować jako jedności, gdyż inne problemy życiowe i zdrowotne ma, np. kobieta 45-letnia, a inne 65-letnia. Uwzględniając ten fakt, okres menopauzalny życia kobiety, zdaniem WHO, dzieli się na 3 podokresy:
I) 45–50 lat – okres przedmenopauzalny,
II) 2 lata ok. 50. roku życia – okres okołomenopauzalny,
III) powyżej 51–52 lat – okres pomenopauzalny.

Obecnie wprowadzony jest w literaturze naukowej podokres IV – określany jako geriopauza, obejmujący późne lata życia kobiety.
Menopauza, czyli ostatnie krwawienie miesięczne, następuje w różnych latach życia. Czas wystąpienia ostatniej miesiączki uzależniony jest od standardu życia kobiety, charakteru jej...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe