facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
1/2008
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Metody antykoncepcyjne mieszkanek Łodzi w wieku rozrodczym

Małgorzata Zielińska

Gin Prakt 2008; 1: 42-45
Data publikacji online: 2008/03/19
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy było przedstawienie metod planowania rodziny stosowanych przez mieszkanki Łodzi w wieku prokreacyjnym oraz wybranych czynników społeczno-demograficznych warunkujących wybór środków (sposobów) antykoncepcyjnych. Wśród zmiennych społeczno-demograficznych, które wzięto pod uwagę, znalazły się m.in. wiek, poziom wykształcenia, przynależność do grupy społeczno-zawodowej, wysokość miesięcznego dochodu oraz stosunek do wiary i częstość praktyk religijnych. W badaniu, które miało charakter anonimowy i dobrowolny, zastosowano przygotowany do tego celu kwestionariusz ankiety i skierowano go do 400 mieszkanek Łodzi w wieku rozrodczym (15.–49. rok życia), pacjentek zakładów opieki zdrowotnej pięciu wyodrębnionych administracyjnie dzielnic Łodzi. Występowanie zależności statystycznej poddano testowi χ2 dla przyjętego poziomu istotności p 0,05. Wyniki badań opracowano przy użyciu programu do analizy danych SPSS Base and Tables wersja 12.0. Udowodniono, że do najpopularniejszych metod planowania rodziny badanej grupy kobiet należą prezerwatywy, doustna antykoncepcja hormonalna oraz stosunek przerywany, natomiast najrzadziej stosowane są wkładka wewnątrzmaciczna, metoda termiczna i spermicydy. Najsilniejszą determinantą wyboru antykoncepcyjnego okazał się wiek, w niewielkim stopniu przynależność do grupy społeczno-zawodowej. Nowoczesne, hormonalne metody planowania rodziny są najbardziej rozpowszechnione wśród młodszych mieszkanek Łodzi, uczennic i studentek.

It is estimated that currently about 60% of women all over the world regularly use various methods of contraception. Poland is said to be one of the countries where natural methods of contraception are the most common. Those methods are evaluated as the least reliable. This research has been performed to present the methods of family planning of the female residents of Lodz. The research that was carried out concerned social and economic backgrounds (the survey aimed to find out whether there are any age, education, income or religious influences on the different kinds of contraceptive methods they use). The authors’ questionnaire, which dealt with family planning issues, was conducted on women patients of certain health care centres in Lodz. The authors’ questionnaire (it mainly considered gender and age) was prepared for 400 women of reproductive age 15-49. To analyse the data the SPSS program was used. Any correlation found was validated using χ2 test. The results show that the most popular methods are condoms, oral contraceptives and coitus interruptus. The least common methods are: IUD, the symptothermal method and spermicides. The only factor which has a real impact on family planning of the women appears to be age (which correlates weakly with membership of social groups). Modern contraceptives are used more willingly by younger women, especially students, whereas traditional methods are used by older ones. Education level as well as religious outlook and income level did not influence contraception issues.
słowa kluczowe:

metody antykoncepcyjne, kobiety, Łódź

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.