eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Bieżący suplement Archiwum Reumatologia
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Lidia Rutkowska-Sak
,
Piotr Gietka

Reumatologia 2016; supl. 1: 76-79
Data publikacji online: 2016/10/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

Kryteria klasyfikacyjne i rozpoznanie

Podstawą do analizy zaleceń dotyczących rozpoznawania i postępowania terapeutycznego w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS) jest wiedza na temat klasyfikacji tej heterogennej choroby zapalnej. Klasyfikacja ta ukazuje, jak zróżnicowany może być przebieg MIZS [1, 2]. W tabeli I przedstawiono aktualną klasyfikację opracowaną wg Międzynarodowej Ligi Towarzystw Reumatologicznych (International League of Association for Rheumatology – ILAR) [3].
Tymczasowe kryteria kliniczne nieaktywnej choroby w wybranych typach młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów [o początku nielicznostawowym: typ przetrwały, rozszerzający się, wielostawowy RF(+) i RF(–) oraz uogólniony] [4]:
1. Brak aktywnego zapalenia stawów.
2. Brak gorączki, wysypki, zapalenia błon surowiczych, powiększenia śledziony lub uogólnionego powiększenia węzłów chłonnych przypisanego MIZS.
3. Brak aktywnego zapalenia błony naczyniowej oka, tj. obecność < 1 komórki w obszarze o rozmiarze 1 mm w 1-milimetrowej wiązce lampy szczelinowej.
4. Odczyn Biernackiego (OB) lub stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP) w granicach normy dla danego laboratorium, z wyłączeniem podwyższonych wartości wynikających z innych przyczyn niż MIZS.
5. Całkowita ocena aktywności choroby przez lekarza – wynik najlepszy z możliwych na stosowanej skali.
6. Czas trwania sztywności porannej poniżej 15 minut.

Badania konieczne do ustalenia rozpoznania MIZS [5]:
• badanie podmiotowe z uwzględnieniem przebytych w ostatnim czasie infekcji, chorób przewlekłych, zażywanych leków, urazów, wywiadu rodzinnego oraz badanie przedmiotowe ogólnopediatryczne,
• badania laboratoryjne: OB, CRP, morfologia krwi obwodowej z rozmazem białokrwinkowym, płytki krwi, proteinogram, kreatynina, GFR, aktywność aminotransferaz, stężenie immunoglobulin G, M, A, przeciwciała przeciwjądrowe z badaniem skriningowym 12 przeciwciał, czynnik reumatoidalny (RF), przeciwciała przeciwko HCV, HBV, EBV, CMV, badanie PCR, mocz – badanie ogólne oraz posiew, odczyn tuberkulinowy, oznaczenie stężenia witaminy D,
• inne: badania EKG, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej z oceną nerek, badanie echokardiograficzne.

Badania dodatkowe w zależności od obrazu klinicznego: przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowanym peptydom (ACPA), oznaczenie HLA-B27, oznaczenie przeciwciał dla antygenów Borrelia burgdorferi,...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.