eISSN: 2543-6627
ISSN: 2450-9167
Reumatologia News
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2020
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – Trendy w Reumatologii 2020

Jacek Postępski
1
,
Edyta Olesińska
2
,
Ewa Tuszkiewicz-Misztal
3

1.
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
2.
Oddział Pediatrii, Chorób Płuc i Reumatologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin, Polska
3.
Prof. em. Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska
Data publikacji online: 2021/09/17

WSTĘP

M łodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) obejmuje całą grupę występujących u dzieci zapaleń stawów, których etiologii nie udało się ustalić. Są one niejednorodne pod względem predyspozycji genetycznej, patogenezy, przebiegu klinicznego, odpowiedzi na leczenie i rokowanie. Badania genetyczne, coraz lepsze zrozumienie mechanizmów zapalenia, jak również badania epidemiologiczne, w tym informacje z rejestrów narodowych MIZS, implikują konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów, formułowania nowych zaleceń i rekomendacji. Możliwość coraz powszechniejszego stosowania biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby (bLMPCH) jest powodem naszego zainteresowania efektywnością i bezpieczeństwem stosowanych terapii.
Poniżej przedstawiamy kierunki zmian klasyfikacji MIZS. Przytaczamy najnowsze rekomendacje American College of Rheumatology (ACR) dotyczące leczenia wybranych postaci MIZS oraz opublikowane ostatnio badania wskazujące nowe kierunki terapeutyczne i podsumowujące profil bezpieczeństwa stosowanych terapii. Poruszamy również bardzo istotny i wywołujący wiele wątpliwości problem redukcji i kończenia terapii w MIZS.

NOWA KLASYFIKACJA MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Obowiązująca klasyfikacja MIZS według International League of Associations for Rheumatology jest już stosowana ponad 20 lat (ogłoszona pierwotnie w 1999 r., zmodyfikowana w 2001 r.) [1]. Wyodrębnione podgrupy pacjentów są niejednorodne. Często stawiana jest diagnoza „niezróżnicowane MIZS”. U około 60% pacjentów choroba jest aktywna w wieku dorosłym. Podtypy MIZS nie znajdują jednak odzwierciedlenia tak w klinice, jak i w nomenklaturze chorób występujących u osób dorosłych. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w 2015 r. pod auspicjami Pediatric Rheumatology European Society (PReS) rozpoczęto prace nad nową klasyfikacją MIZS. W 2018 r. opublikowano efekt dotychczasowych prac oraz proponowaną (roboczą) wersję nowej klasyfikacji [2]. Tabela 1 prezentuje dotychczasową klasyfikację i proponowane zmiany.

NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ZMIAN

DEFINICJA MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Dla podkreślenia heterogenności podtypów MIZS zaproponowano pojęcie „grupa chorób” zamiast „zapalenie stawów”. Mimo odrębności podtypów, a w szczególności uogólnionego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (UMIZS) oraz spondyloartopatycznych postaci MIZS, nie zdecydowano się na wyodrębnienie ich z klasyfikacji MIZS...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.