Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Model opieki nad pacjentem ze stomią

Krzysztof Bielecki
,
Maria Kózka

Przew Lek, 2002, 5, 6, 89-91
Online publish date: 2003/08/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Model opieki nad pacjentem ze stomią
jest oficjalnie rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii
do powszechnego wykorzystania i stosowania
Stomia brzuszna będzie nadal wykonywana w Polsce.


Wdrożenie do praktyki klinicznej właściwego modelu opieki nad pacjentem ze stomią przyczyni się do:
1) poprawy jakości życia pacjentów,
2) skrócenia pobytu pacjentów w szpitalu,
3) zmniejszenia częstości powikłań pooperacyjnych,
4) eliminacji dodatkowych operacji i ponownych przyjęć do szpitala,
5) ograniczenia zużycia i lepszego wykorzystania przez pacjentów sprzętu stomijnego.


Proces pooperacyjnej adaptacji pacjenta do stomii zależy od szeregu czynników, takich jak:
1) choroba podstawowa,
2) sylwetka i kondycja psychofizyczna pacjenta,
3) umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji,
4) zasób wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pielęgnacji stomii,
5) prawidłowe umiejscowienie i wytworzenie stomii,
6) wsparcie ze strony rodziny, poradni stomijnej i grup samopomocy, np. Pol-Ilko (Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią)


Nauczycielami i edukatorami, którzy pomogą skorzystać pacjentowi z modelu opieki są:
1) chirurg, który wykonał stomię,
2) doświadczony psycholog kliniczny,
3) pielęgniarka, najlepiej stomijna, posiadająca certyfikat lub licencję,
4) dietetyk z licencją,
5) wolontariusze stomijni Pol-Ilko, najlepiej osoby posiadające stomię i dobrze do niej zaadaptowani.

Wszyscy ww. powinni znać elementy modelu opieki nad pacjentem ze stomią.


Opieka nad pacjentem ze stomią obejmuje 3 okresy:
III. Przedoperacyjny (okres diagnozowania chorego i przygotowania do zabiegu operacyjnego).
II. Śródoperacyjny (prawidłowe wykonanie brzusznego odbytu i zaopatrzenie na stole operacyjnym w sprzęt stomijny).
III. Pooperacyjny (przygotowanie chorego do samoopieki).


I. Celem opieki w okresie przedoperacyjnym jest:
1) omówienie z chorym zmian anatomicznych i fizjologicznych będących następstwem planowanej operacji,
2) przedstawienie techniki, wyglądu i czynności stomii,
3) omówienie możliwych powikłań pooperacyjnych i...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe