Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
8/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Muzyka w medycynie a muzykoterapia

Wita Szulc
,
Jakub Woźniak
,
Tomasz Opala
,
Paweł Rzymski

Przew Lek 2002, 5, 8, 99-103
Online publish date: 2003/08/20
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wyniki badań prowadzonych w ostatnich 20 latach w dziedzinie medycyny behawioralnej i psychoneuroimmunologii zainteresowały muzykoterapeutów amerykańskich i znalazły odbicie w ich praktyce. Przeświadczenie, iż zdrowie i choroba odciskają swój ślad na umyśle człowieka nie jest niczym nowym. Stwierdzają to nawet klinicyści obserwujący swoich pacjentów. Wydaje się logiczne, że czynniki psychospołeczne, takie jak idee, przekonania, uczucia, charaktery, a w szczególności stres, mogą wpływać na system immunologiczny i czynić nas bardziej podatnymi na zdrowie lub chorobę. I chociaż wiele już wiadomo na temat związku między ciałem a umysłem, nie są jeszcze odkryte wszystkie szczegóły tego związku.Teoria Hansa Selye’go o wpływie poważnego i chronicznego stresu na ciało zapoczątkowała powstanie i rozwój psychoneuroimmunologii. Poprzez badania na zwierzętach naświetlony został związek między neuroendokrynami a systemem odpornościowym. Spostrzeżenie Adera (1981), że szczury są w stanie kontrolować swój system immunologiczny zapoczątkowało szeroko zakrojone badania nad wpływem zmiennych psychospołecznych na podatność i rozwój choroby. Psychoneuroimmunologia jest dziedziną interdyscyplinarną, wymagającą badań klinicznych i eksperymentów biologicznych, a także badań psychologicznych i socjologicznych. W związku z potrzebą przeprowadzania badań z udziałem ludzi, rysują się problemy natury etycznej. Niezależnie od tych trudności można wypunktować wyjściową wiedzę na temat podstawowych mechanizmów fizjologicznych dotyczących komunikacji między umysłem a ciałem za pomocą systemu nerwowego i immunologicznego.

Psychoneuroimmunologia nie jest substytutem terminu psychosomatyka. Aldridge (1993) stwierdził, że czynnik psychiczny odgrywa rolę we wszystkich chorobach – przyczyny chorób są złożone, a jedną z nich jest stan psychiczny człowieka. Najwyraźniej widać związek między psychiką a chorobą u osób chorych na serce. Można jednak zauważyć, że prezentuje się tylko wyniki tych badań, które wskazują na ścisły związek między ciałem a umysłem, pomijając te, które nie wykazują takiego związku. Należy więc pamiętać, że nie wszystkie badania w dziedzinie psychoimmunologii potwierdzają istnienie takiego związku, jednak warto znać wyniki badań, które go...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe