eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
6/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Nadciśnienie wrotne z zakrzepicą i transformacją jamistą żyły wrotnej u 17-letniej pacjentki po splenektomii

Aleksandra Nowak-Oczkowska
,
Monika Parzęcka
,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 401–407
Data publikacji online: 2013/01/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Nadciśnienie wrotne jest rzadkim problemem zdrowotnym u osób w wieku rozwojowym, a jedną z jego przyczyn może być zakrzepica układu wrotnego. Pacjentka 17-letnia została przyjęta do kliniki z powodu objawów krwawienia z przewodu pokarmowego. W badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego uwidoczniono żylaki przełyku, świadczące o rozwoju nadciśnienia wrotnego. W badaniach obrazowych stwierdzono zakrzepicę oraz przebudowę jamistą żyły wrotnej. Na podstawie całości obrazu klinicznego nie można wykluczyć, że nadciśnienie wrotne oraz jamiste przekształcenie żyły wrotnej były konsekwencją zakrzepicy żyły wrotnej jako powikłania splenektomii wykonanej ze wskazań hematologicznych w 10. roku życia (małopłytkowość samoistna niepoddająca się standardowemu leczeniu). Przypadek przedstawiono w celu zwrócenia uwagi, że pacjenci pediatryczni po splenektomii powinni być pod stałą opieką specjalistyczną pomimo braku jakichkolwiek objawów klinicznych. W tej grupie chorych należy koniecznie okresowo wykonywać badania obrazowe w celu monitorowania rozwoju powikłań pooperacyjnych w postaci zakrzepicy żylnej układu wrotnego i rozwoju nadciśnienia wrotnego.

Portal hypertension is a rare condition in children and adolescents and may be caused by development of cavernous transformation of the portal vein. A 17-year-old patient was admitted to the clinic following the development of symptoms suggesting bleeding from the gastrointestinal tract. Endoscopic examination of the upper gastrointestinal tract showed oesophageal varices. Imaging studies revealed an occlusion and cavernous transformation of the portal vein. The whole clinical picture suggested that thrombosis and cavernous transformation of the portal venous system after splenectomy for haematological disease (idiopathic thrombocytopenic purpura) could be a cause of the portal hypertension in our patient. The aim of this study was to report the case of a patient with thrombosis and cavernous transformation of the portal vein as a complication requiring splenectomy. Paediatric patients after splenectomy should be under systematic control, even in the case of asymptomatic clinical features. In this group of patients abdominal ultrasound should be considered in the diagnosis and follow-up of post-splenectomy portal vein thrombosis and development of portal hypertension.
słowa kluczowe:

nadciśnienie wrotne, żylaki przełyku, zakrzepica żyły wrotnej, transformacja jamista żyły wrotnej, splenektomia

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe