eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

New form of support for terminally ill patients, their caregivers, and medical staff – pilot program of thanatological centre and clinic

Krzysztof Szmyd, Barbara Królak-Olejnik, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Robert Śmigiel, Agnieszka Pasławska, Magdalena Kraśnicka-Mosiołek, Jadwiga Węcławek-Tompol

Online publish date: 2018/02/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
More than half of terminally ill patients in Poland die in hospital. This group of patients has relatively little contact with palliative medicine specialists. For this reason, and because of the many problems that incurable patients and their caregivers face, we propose the establishment of a new institution – a thanatological centre and clinic. The thanatological outpatient clinic is addressed to a different target group of patients/carers/health care workers than the palliative care clinic. Among the key problems are the issues of futile therapy, the problem of cessation of causal treatment, and the ethical evaluation of individual choices made by the patient, which may require professional support, especially in patients with non-cancerous diseases. Other challenges include unbearable suffering and the lack of knowledge about effective symptomatic treatment available today. Because of the expansion of natural medicine and its potentially negative influence on the decisions of the sick and the caregivers, there is a need to provide patients and their families/carers with access to scientific analysis that objectively demonstrates the efficacy of these treatments. The provision of specialised psychological support and the conduct of scientific research are the next important tasks of the thanatological centre and clinic. This paper presents the rationale behind the project and the differences between existing and newly created clinics. The thanatological centre and clinic are addressed to patients, health professionals, and families/carers who care for the terminally ill.
keywords:

thanatology, thanatological centre, thanatological clinic, death, dying

references:
Dangel T. Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy. Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa 2011; 25.
Szukalski P. Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny 2016; 10: 2.
Seth T. Communication to Pediatric Cancer Patients and their Families: A Cultural Perspective. Indian J Palliat Care 2010; 16: 26-29.
Coad J, Patel R, Murray S. Disclosing Terminal Diagnosis and Their Families: Palliative Professionals’ Communication Barriers. Death Studies 2014; 38: 302-307.
Bołoz W, Krajnik M. Definicja Uporczywej Terapii. Konsensus Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Med Paliat Prakt 2008; 2: 77-78.
Szeroczyńska M. Odstąpienie od uporczywej terapii – de lege lata i de lege ferenda. Med Paliat 2013; 2: 31-40.
Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; 364: 3.
The American Thoracic Society Withdrawing and withholding life-sustaining therapy. Annals of internal medicine 1991; 115: 475-485.
Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015. http://sjp.pwn.pl/ 17.03.2017.
Szmyd K, Pankiewicz O, Śmigiel R i wsp. Znaczenie komunikacji lekarza z pacjentem dla postępowania terapeutycznego w czasie trwania ciąży i po urodzeniu dziecka. Analiza przypadku oraz obecnego stanu prawnego. Pediatr Pol 2017; 92: 669-804.
Swota A, Bradfield S. Eliciting Parental Values and Preferences in the Medical Decision-Making Process. The American Journal of Bioethics. 2015; 15: 34-35.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
Kodeks Etyki Lekarskiej. Dostępne na: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf (dostęp: 14.06.2017).
http://www.sport.pl/igrzyska-olimpijskie/1,154863,20680756, letnie-igrzyska-paraolimpijskie-2016-dramat-marieke-verv- oort.html (dostęp: 2.06.2017).
Saunders C. A personal therapeutic journey. BMJ 1996; 313: 1599-1601.
Rome RB, Luminais HH, Bourgeois DA, Blais CM. The Role of Palliative Care at the End of Life. Ochsner J 2011; 11: 348-352.
http://zdrowienaturalne.pl/medycyna-naturalna-czyli-sztuka-uzdrawiania/ (dostęp: 14.06.2017).
https://portal.abczdrowie.pl/medycyna-naturalna (dostęp: 12.06.2017).
Johnson SB, Park HS, Gross CP, Yu JB. Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival. JNCI 2018; 110: 121-124.
Podstawy opieki paliatywnej. De Walden-Gałuszko K (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004; 11.
Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1979.
Mesjasz J. Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii. Wydawnictwo Difin 2010.
Papadatou D, Yfantopoulos J, Kosmidis HV. Death of a child at home or in hospital: expiriences of Greek Mothers. Death Stud 1996; 20: 215-235.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1347 ze zm.).
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,6863606,Bezrobotni_szkola_sie_na____tanatologow.html (dostęp: 29.06.2017).
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe