Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2010
vol. 13
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Nowe leki w leczeniu astmy

Anna Bodzenta-Łukaszyk

Przew Lek 2010; 1: 53
Online publish date: 2010/03/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych. Przewlekłemu zapaleniu towarzyszy nadreaktywność oskrzeli, prowadząca do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, uczucia ściskania w klatce piersiowej i kaszlu. Dane epidemiologiczne wskazują, że na świecie choruje na to schorzenie ok. 300 mln ludzi i ok. 0,08–0,1% z nich, pomimo leczenia, umiera. Istotne jest zatem wczesne i prawidłowe leczenie astmy, które umożliwi osiągnięcie i utrzymanie kontroli klinicznej choroby. Główne cele leczenia astmy to ograniczenie procesu zapalnego, zmniejszenie nadreaktywności oskrzeli i poprawa lub zapobieganie zmianom w strukturze płuc (remodeling). W wytycznych ostatniej wersji raportu GINA (Global Initiative for Asthma) 2007–2009 zwrócono uwagę na celowość stosowania wziewnych glikokortykosteroidów – najskuteczniejszych leków przeciwzapalnych i kontrolujących astmę. Dlatego też należą one do leków pierwszego rzutu w leczeniu astmy przewlekłej we wszystkich stopniach ciężkości i w każdym wieku chorego. Przeciwzapalne działanie glikokortykosteroidów w astmie zależy od: modulacji syntezy cytokin i chemokin, zahamowania syntezy eikozanoidów oraz akumulacji bazofilów, eozynofilów i limfocytów w tkance płucnej, a także zmniejszania przepuszczalności naczyń krwionośnych. W Polsce dostępny jest steroid wziewny nowej generacji, cyklezonid (Alvesco), podawany w postaci proleku. Pod wpływem endogennych esteraz płucnych ulega aktywacji do czynnego metabolitu desisobutyrylu cyklezonidu (des-CIC). Charakteryzuje się wysoką depozycją płucną sięgającą ok. 52% po podaniu pojedynczej dawki 50 μg. Będąc nieaktywnym pro-lekiem, bardzo słabo metabolizowanym w jamie ustnej i w gardle, nie wywiera działań farmakologicznych w tym obszarze. Wielkość cząsteczki cyklezonidu sięga 1,1 μm, co umożliwia dotarcie leku w głąb układu oddechowego.
Pomimo optymalnego leczenia przeciwzapalnego steroidami wziewnymi nadal u wielu pacjentów utrzymuje się nadreaktywność oskrzeli i objawy choroby. Międzynarodowe wytyczne, sygnowane GINA 2007, zalecają stosowanie skojarzonej terapii złożonej z 2 leków, tj. długo działającego β2-agonisty i wziewnego glikokortykosteroidu. Terapia skojarzona jest obecnie standardem leczenia astmy w Europie i na świecie, bowiem:
• glikokortykosteroidy leczą zapalenie dróg oddechowych u chorych na astmę,...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe