Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
8/2004
vol. 7
 
Share:
Share:
abstract:

Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej

Arkadiusz Jawień
,
Marek Ciecierski

Przew Lek 2004, 8, 36-48
Online publish date: 2004/10/05
View full text Get citation
 
Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej zależy od czasu trwania choroby, charakteru i głębokości zmian hemodynamicznych oraz od objawów subiektywnych.
W skrajnej postaci przebiega jako zespół pozakrzepowy. Typowe cechy zespołu pozakrzepowego to: obrzęk kończyny, żylaki, nadmierna pigmentacja skóry, stany zapalne i troficzne skóry oraz owrzodzenie po przyśrodkowej powierzchni goleni.
Pierwsze objawy przedmiotowe mogą mieć różny charakter, zależny głównie od przyczyny choroby.
Najwcześniejszymi zmianami są venektazje lub żyły siateczkowate. W późniejszym etapie rozwijają się żylaki i poszerzenia żylakowate żyły odpiszczelowej, odstrzałkowej, ich połączeń i dopływów. Nieleczona niewydolność żylna prowadzi do zmian troficznych skóry. Początkowo zwykle są to pogłębiające się przebarwienia skóry goleni, w miarę trwania choroby pojawiają się jej zmiany zanikowe. Najbardziej zaawansowaną postacią przewlekłej niewydolności żylnej jest owrzodzenie goleni. Typowym miejscem jego występowania jest okolica przyśrodkowej powierzchni goleni nad kostką przyśrodkową. U niektórych chorych owrzodzenia wykazują niewielką tendencję do gojenia się. Takich chorych spotyka się z częstością 20 proc. po 2 latach leczenia i 8 proc. po 5 latach. Owrzodzenia mają tendencję do nawrotów (u 25–35 proc. chorych). Objawy kliniczne choroby czasami trudno jest dokładnie określić. Chorzy najczęściej zgłaszają: dyskomfort, uczucie ciężkości nóg i obrzęki, swędzenie skóry, parestezje, kurcze mięśni nóg, bóle o różnym charakterze i stopniu nasilenia. Najczęstsze powikłania przewlekłej niewydolności żylnej to: zapalenia i zakrzepice żylne, krwotok z żylaka, róża i róża nawrotowa.Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej zależy od czasu trwania choroby, charakteru i głębokości zmian hemodynamicznych oraz od objawów subiektywnych. W skrajnej postaci przebiega jako zespół pozakrzepowy. Typowe cechy zespołu pozakrzepowego to: obrzęk kończyny, żylaki, nadmierna pigmentacja skóry, stany zapalne i troficzne skóry oraz owrzodzenie po przyśrodkowej powierzchni goleni [1–3].
Pierwsze objawy mogą mieć różny charakter, zależny głównie od przyczyny choroby. Nie zawsze jednak istnieje proporcja pomiędzy stopniem nasilenia zmian w układzie żylnym a obrazem klinicznym. Podobnie dolegliwości, z którymi chory zgłasza się do lekarza. Istnieją chorzy, dla których powodem do rozpoczęcia leczenia są venektazje, dla innych...


View full text...
Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.