eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2008
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena stężenia parametrów stresu oksydacyjnego u dzieci i młodzieży z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori

Rafał Czarnecki
,
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
,
Józef Kędziora
,
Jolanta Czuczejko

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (4): 201–206
Data publikacji online: 2008/09/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp: Stres oksydacyjny to stan, w którym dochodzi do zwiększonej aktywności wolnych rodników tlenowych. Zaburzenie równowagi znacznego stopnia między układem utleniaczy i antyutleniaczy może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie oraz przyczyniać się do uszkodzenia tkanek w różnych stanach chorobowych. Wolne rodniki (WR) to atomy lub cząsteczki mające na swoim ostatnim orbitalu jeden lub kilka wolnych (niesparowanych) elektronów, co czyni je cząstkami bardzo reaktywnymi. Powstają w procesach homologicznego rozrywania wiązań w cząsteczkach związków chemicznych lub w wyniku przenoszenia elektronów. Wchodzą one w reakcje z DNA, lipidami, węglowodanami i białkami, powodując zmiany ich budowy i funkcji wskutek przejęcia elektronu.
Cel: Oznaczenie stężenia wybranych parametrów stresu oksydacyjnego (dialdehyd malonowy – MDA, anionorodnik ponadtlenkowy, tlenek azotu – NO) u dzieci i młodzieży chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy z zakażeniem Helicobacter pylori lub bez zakażenia.
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano grupę 114 pacjentów w wieku 10–18 lat (średnia 14,8 roku). Badanych podzielono na następujące grupy: I – dzieci i młodzież chorzy na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz ze współistniejącym zakażeniem H. pylori (n=23), II – dzieci i młodzież chorzy na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy bez współistniejącego zakażenia H. pylori (n=24), III – grupa porównawcza – dzieci i młodzież, u których wykluczono powyższe stany chorobowe oraz inne choroby przewlekłe, bez cech ostrego stanu zapalnego (n=67).
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami badanymi a grupą kontrolną w zakresie stężeń czynników prooksydacyjnych.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników badań wydaje się, że czynniki prooksydacyjne nie odgrywają istotnej roli w patogenezie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy z zakażeniem H. pylori lub bez zakażenia u dzieci i młodzieży. W związku z rozbieżnościami wyników prac innych autorów oraz badań własnych istnieje konieczność prowadzenia dalszych studiów w tym kierunku.


Introduction: Oxidative stress is a state of increased activity of oxygen free radicals which can lead to irreversible changes in the organism and tissue damage in various diseases. Reactive oxygen species (ROS) react with DNA, lipids, carbohydrates and proteins, damaging them by electron shift which leads to structural and functional changes. ROS produced in excess can damage cells, especially the intima of vessels. They also initiate peroxidation of fatty acids, destruction of lipid hydroxides and arachidic acid metabolites generation. This situation leads to the destruction of cell walls. Besides ROS increase, aggregation and denaturation of proteins occurs, leading to humoral resistance mechanism dysfunction of complement and immunoglobulins.
Aim: The aim of the study was to assess concentrations of pro-oxidative factors (malonyldialdehyde in erythrocytes, superoxide radical anion in the blood, and nitric oxide in the blood) in chosen diseases of the digestive tract.
Material and methods: 114 patients between 10 and 18 years of age (mean age 14.8 years) were divided into 4 groups: I – children and youth with chronic gastritis and/or duodenitis and associated Helicobacter pylori infection (n=23), II – children and youth with chronic gastritis and/or duodenitis and without associated H. pylori infection (n=24), III – control group – children and youth where mentioned diseases and other chronic dysfunctions and acute inflammation were excluded (n=67). Results were statistically analyzed.
Results: No statistically significant differences between the study groups and control group in concentrations of pro-oxidative parameters were found.
Conclusions: On the basis of obtained results it is suggested that pro-oxidative parameters do not play a role in chronic gastritis and/or duodenitis with or without H. pylori infection pathogenesis in children and youth. Due to the discrepancy between other authors’ studies and our study there is a need for further studies of this problem.
słowa kluczowe:

stres oksydacyjny, zakażenie Helicobacter pylori, dzieci, młodzież

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe