eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Bieżący suplement Archiwum Reumatologia
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2021
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Od Redaktora

Maria Maślińska

Data publikacji online: 2021/09/28
Plik artykułu:
- Szanowni Czytelnicy.pdf  [0.05 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
Szanowni Czytelnicy!
Podczas ogólnopolskiej konferencji Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?, zorganizowanej pod patronatem czasopisma naukowego Reumatologia przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, specjaliści z różnych dziedzin medycyny omówią swoje doświadczenia w zmaganiach z pandemią SARS-CoV-2. Na przestrzeni ostatnich miesięcy na łamach czasopisma Reumatologia ukazało się kilkanaście artykułów dotyczących różnych aspektów choroby COVID-19 widzianych oczami reumatologów, immunologów, pediatrów, wakcynologów czy psychiatry. Teksty te nadal są aktualne i myślę, że mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji o tym, co pozostało bez zmian, a co się zmienia. Dla naukowców i myślicieli pandemia jest wyjątkowym doświadczeniem mobilizującym do badań i analiz w celu walki zarówno z zakażeniem, jak i z procesami przebiegającymi w sferze somatycznej, ale też psychicznej. Zaistniała sytuacja jest również wyzwaniem dla wszystkich modeli ochrony zdrowia i długo będzie jeszcze dogłębnie analizowana.
Aby przybliżyć uczestnikom Konferencji treści opublikowanych w czasopiśmie Reumatologia artykułów, oddajemy zbiór tekstów, które ukazywały się od początku pandemii. Artykuły napisali autorzy rozmaitych specjalności z różnych części świata, jednak w każdej publikacji szczególnie uwzględniono problemy osób z chorobami reumatycznymi.
Mam nadzieję, że materiały te będą dla Państwa ciekawym i wartościowym uzupełnieniem Konferencji.

Wydanie suplementu dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki DNK/SP/522763/2021.
Maria Maślińska
redaktor naczelna
czasopisma Reumatologia
1.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.