Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2012
vol. 15
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Od genów do profilaktyki i leczenia raków

Cezary Cybulski
,
Tomasz Byrski
,
Anna Jakubowska
,
Jacek Gronwald
,
Tomasz Huzarski
,
Dominika Wokołorczyk
,
Bartłomiej Masojć
,
Tadeusz Dębniak
,
Bohdan Górski
,
Steven A. Narod
,
Elżbieta Marczyk
,
Paweł Blecharz
,
Oleg Ashuryk
,
Dorota Zuziak
,
Rafał Wiśniowski
,
Dariusz Godlewski
,
Katarzyna Jaworska
,
Katarzyna Durda
,
Satish Gupta
,
Magdalena Muszyńska
,
Grzegorz Sukiennicki
,
Tomasz Grodzki
,
Piotr Waloszczyk
,
Ewa Jaworowska
,
Jakub Lubiński
,
Józef Kładny
,
Grażyna Wilk
,
Barbara Górecka
,
Andrzej Sikorski
,
Adam Gołąb
,
Aleksandra Tołoczko-Grabarek
,
Jan Lubiński

Online publish date: 2012/06/25
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Część I. Mutacje CHEK2 jako markery wysokiej odziedziczonej predyspozycji do raka piersiSeria najnowszych publikacji z ośrodka autorów zdecydowanie wskazuje, że wysokie odziedziczone ryzyko wystąpienia raka piersi można rozpoznać, jeżeli kobiety są:

1) nosicielkami mutacji CHEK2 skracających białko (PTM) i wśród ich krewnych zdiagnozowano co najmniej jeden przypadek raka piersi lub

2) homozygotami dla jakichkolwiek mutacji CHEK2, lub

3) nosicielkami mutacji PTM CHEK2 i wariantów CYP1B1 48 GG 119 TT 432 CC, lub

4) nosicielkami mutacji missense CHEK2 I 157 T oraz wariantów BRCA2 5792 C/T.

Część II. Znacząco wyższa częstość kompletnych remisji patologicznych (PCR) raków piersi w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej u nosicielek mutacji BRCA1 leczonych od początku cisplatynąSeria przypadków włączonych do próby klinicznej dotyczącej leczenia przedoperacyjnego obejmuje 80 pa­cjentek. Częstość PCR była znacząco wyższa, jeżeli cisplatynę stosowano od początku – 44/64 (68,8%) vs 6/16 (37,5%); p = 0,04; OR 3,7; CI – 1,17–11,5.

Część III. Stężenie selenu i warianty genów selenoprotein jako marker wysokiego ryzyka rozwoju raka piersiW serii 328 kolejnych raków piersi (wykluczono nosicielki BRCA1) i sparowanych kontroli zbadano (przed leczeniem) stężenie selenu w surowicy i warianty 3 wybranych genów selenoprotein. Kombinacje cech zidentyfikowane jako związane z wysokim ryzykiem raka piersi zestawiono w tabelach 1 i 2.Cezary Cybulski

Tomasz Byrski

Anna Jakubowska

Jacek Gronwald

Tomasz Huzarski

Dominika Wokołorczyk

Bartłomiej Masojć

Tadeusz Dębniak

Bohdan Górski

Oleg Ashuryk

Katarzyna Durda

Magdalena Muszyńska

Grzegorz Sukiennicki

Aleksandra Tołoczko-Grabarek

Jan Lubiński

Zakład Genetyki i Patomorfologii,

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych,

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Steven A. Narod

Women’s College Research Institute,

Toronto, Ontario, CanadaElżbieta Marczyk

Paweł Blecharz

Regionalne Centrum Onkologii w Bielsku-Białej...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.