ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
4/2005
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Odległe wyniki leczenia złośliwych nowotworów nabłonkowych u dziewcząt

Izabella Rzepka-Górska, Anna Błogowska, Ryszard Bedner, Dorota Zielińska

Gin Prakt 2005; 84, 4: 16-19
Operacje ginekologiczne u dziewcząt wiążą się z problemem leczenia choroby nowotworowej i zachowaniem funkcji hormonalnej i rozrodczej jajnika. Celem pracy było przedstawienie własnego materiału klinicznego, obejmującego 19 dziewcząt w wieku od 12 do 20 lat, operowanych z powodu raka jajnika lub nowotworów nabłonkowych jajnika o granicznej złośliwości. Analizie poddano ocenę rozpoznania operacyjnego, typ histologiczny guza, okres obserwacji i monitorowanie leczenia oraz liczbę ciąż i urodzonych dzieci. Wśród 11 pacjentek operowanych z powodu nowotworów o granicznej złośliwości u 1 po 8 latach obserwacji stwierdzono nowotwór o granicznej złośliwości w pozostawionym jajniku. Jedna z tej grupy pacjentek zaszła 2-krotnie w ciążę i urodziła zdrowe dzieci. Wśród 8 dziewcząt z rakiem jajnika w stopniu zaawansowania IA (4 pacjentki) przeprowadzono operacje oszczędzające, a w 3 przypadkach w stopniu zaawansowania IC, IIB i IV – operacje radykalne. Obserwowano 1 przypadek raka przerzutowego do jajnika z raka żołądka. Jedna z pacjentek z rakiem jajnika urodziła 2 zdrowych dzieci po operacji oszczędzającej. Wieloletnia obserwacja po ścisłą kontrolą onkologiczną oszczędzająco operowanych dziewcząt daje szansę realizacji płodności.

dziewczęta, prokreacja.

Objective and material: Operating treatment of gynaecological malignancies at girls with saving of hormonal and reproductive function of ovary is very problematic. The aim of work was to present our own clinical material consist of consisted of 19 girls in age 12-20 years, who were operated from ovarian carcinoma or ovarian tumours of borderline malignancy. Operating diagnosis, histological type, follows up and number of pregnancies and deliveries were analysed.
Results: from among 11 patients operated from borderline malignancies after 8 years of follow up only one case of borderline tumour in remaining ovary was diagnosed. One girl of this group of patients had two pregnancies and delivered two healthy children. Among 8 girls with ovarian carcinoma in 4 cases of stage IA sparing operations were performed whilst in 3 cases of stage IC, IIB, IV radical operation were executed. One case of metastatic ovarian carcinoma from stomach was observed. One patient with ovarian carcinoma after sparing treatment delivered healthy child.
Conclusion: long-lasting careful observation and oncologic control of girls after sparing treatment give possibility of fertility in future.
słowa kluczowe:

rak jajnika, nowotwory nabłonkowe graniczne jajnika, operacje oszczędzające,

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe