eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
1/2011
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

Ogłoszenie

Online publish date: 2011/04/07
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Postępy w leczeniu bólów nowotworowych i medycynie paliatywnej.
Jak dużo jest ciągle do zrobienia
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Aula im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
Warszawa, ul. Roentgena 5
27 maja 2011 r.


Od 8.15 Rejestracja, kawa, herbata
9.00–9.10 Otwarcie Konferencji Jerzy Jarosz
SESJA I
9.10–9.30 O potrzebie dyskusji etycznej w medycynie paliatywnej Jerzy Jarosz
9.30–10.00 Sedacja paliatywna w Polsce Barbara Grabowska
10.00–10.15 DYSKUSJA
SESJA II – Problemy żywieniowe w onkologii
10.30–11.00 Zalecenia dietetyczne dla chorych na raka – ile nauki, Ewa Lange, ile przesądów, ile mody? Dariusz Włodarczyk
11.00–11.25 Leczenie żywieniowe chorych onkologicznych – co nowego? Irena Kruczyk,
Małgorzata Misiak
11.25–12.05 Model niemiecki organizacji żywienia domowego Alger Tessin
12.05–12.30 Zasady podawania leków przez sondę lub PEG Maria Ciszewska-Jędrasik
12.30–13.30 Lunch
Sesja III – postępy w leczeniu bólów nowotworowych i inne ważne tematy
13.30–13.50 Diagnostyka obrazowa w medycynie paliatywnej – koszty vs korzyści Elwira Góraj, Jakub Pałucki
13.50–14.10 Więcej o bólach przebijających Jerzy Jarosz
14.05–14.25 Zespoły bólowe w urologii i ginekologii – wprowadzenie Elwira Góraj
14.25–14.45 Przerzuty kostne – leczenie farmakologiczne. Dariusz Kowalski Powikłania leczenia bisfosfonianami
14.45–15.10 Radioterapia – zyski i straty Wojciech Rolski
15.10–15.40 Dysfunkcje seksualne u kobiet po leczeniu onkologicznym Bogusław Lindner
15.40–16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI Elwira Góraj, Jerzy Jarosz


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe