eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
4/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Przypadek olbrzymiego torbielakogruczolakoraka głowy trzustki

Ina Zając-Lenczewska
,
Grażyna Gulida-Kobierska
,
Marek Dobosz

Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2 (4): 205–209
Data publikacji online: 2007/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy przedstawiono przypadek olbrzymiego torbielakogruczolakoraka głowy trzustki u 56-letniej kobiety. Pacjentkę przyjęto z niecharakterystycznymi dolegliwościami w nadbrzuszu utrzymującymi się od kilku miesięcy. W badaniach obrazowych stwierdzono guz nowotworowy zlokalizowany w głowie trzustki, uciskający żyłę główną dolną i prawą żyłę nerkową. Chorą operowano w trybie planowym. Wykonano pankreatoduodenektomię sposobem Longmire-Traverso, odtworzono układ pokarmowy, zakładając zespolenia trzustkowo-jelitowe i przewodowo-jelitowe na pętli Roux. Przebieg pooperacyjny niepowikłany, chora wypisana w 8. dobie pooperacyjnej. Pacjentka pozostaje w stanie ogólnym dobrym, bez cech nawrotu choroby nowotworowej. Surowiczy torbielakogruczolakorak jest rzadko występującym nowotworem złośliwym trzustki o relatywnie pomyślnym rokowaniu. Leczenie operacyjne to podstawowy i jedyny sposób leczenia, a wielkość guza nie dyskwalifikuje radykalnego leczenia operacyjnego.

A case of serous cystadenocarcinoma of the pancreas in a 56-year-old woman is reported. The patient was admitted with uncharacteristic complaints in the epigastrium since several months ago. A preoperative computed tomography (CT) scan disclosed a large pathological mass in the head of the pancreas, pressing the vena cava inferior and right renal vein. Pancreatoduodenectomy was performed (Longmire-Traverso operation). The common bile duct and residual pancreas were anastomosed into a segment of the small bowel. The postoperative course was uneventful and the patient is currently well, without evidence of recurrence or metastasis 8 months after surgery. Serous cystadenocarcinoma of the pancreas is a rare neoplasm with relatively good prognosis with curative operation. Pancreatic resection is the treatment of choice. Complete resection has a favourable prognosis with a low probability of recurrence.
słowa kluczowe:

trzustka, torbielakogruczolakorak surowiczy, pankreatoduodenektomia

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.