eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
4/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Review paper

Patients’ spiritual needs are important in everyday clinical practice

Maciej W. Klimasiński, Monika Ziemkiewicz, Natalia Neumann-Klimasińska

Medycyna Paliatywna 2017; 9(4): 210–217
Online publish date: 2018/03/08
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
More and more healthcare systems recognise the need of spiritual care for patients. Being aware that each person has a unique spirituality enables medical workers to support them irrespective of their declared religion. However, there is some difficulty in recognising problems concerning spirituality because of its non-empirical character. The aim of the following article is to help medical professionals to identify the spiritual needs of patients. For this purpose, differences between spirituality, religion, and faith are discussed, classification of spiritual needs is proposed, and the term “spiritual distress” is characterised.
keywords:

spiritual care, spiritual needs, spirituality

references:
Sulmasy DP. Addresing the religious and spiritual needs of dying patients. West J Med 2001; 175: 251-254.
Byock IR. The nature of suffering and the nature of opportunity at the end of life. Clin Geriatr Med 1996; 12: 237-252.
Steinmann RM, Spirituality – the Fourth Dimension of Health. A new Public Health Perspective, Swiss Health Promotion (wykład wygłoszony podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health 2008).
End of life care strategy – promoting high quality care for all adults at the end of life. London: Department of Health 2008.
Leget C. Implementing spiritual care at the end of life: the Netherlands Hayward Medical Communications 2012.
Klimasiński MW, Płocka M, Neumann-Klimasińska N, Pawlikowski J. Czy lekarz powinien udzielać wsparcia duchowego swoim pacjentom? Przegląd badań. Med Prakt 2017; 3: 128-133.
Büssing A, Koenig HG. Spiritual Needs of patients with chronic diseases. Religions 2010; 1: 18-27.
Łuczak J. Kapelan Szpitalny – oczekiwania personelu medycznego. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym – zapis konferencji, Łagiewniki 14 marca 2009 r., Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
Puchalski CM, Vitillo R, Hull SK, Reller N. Improving the Spiritual Dimension of Whole Person Care: Reaching National and International Consensus. J Palliat Med 2014; 17: 642-656.
MacLaren J. A kaleidscope of understandings: spiritual nursing in a multi-faith society. J Clin Nurs 2004; 45: 457-464.
Babicz A, Grabowicz S (red.). Duszpasterstwo w stylu św. Jana Bożego. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa, Rzym 2012.
Johnston-Taylor E. Co powiedzieć? WAM, Kraków 2008.
Pawlak Z. Opieka duchowa w terminalnej fazie choroby. W: Nowa Medycyna – Ból i Opieka Paliatywna II. Dostępne na: www.borgis.pl/czytelnia/nm bol/22 php.
Szałata K. Humanizacja działań medycznych a obecność kapelana przy chorym. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym – zapis konferencji. Łagiewniki 14 marca 2009 r. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
Kromolicka B. Holistyczny charakter opieki nad przewlekle i terminalnie chorymi. W: Przewlekle chory w domu. Krakowiak P (red.). Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2011.
Puchalski CM. Integrating spirituality into patient care: an essential element of person-centered care. Pol Arch Med Wewn 2013; 123: 491-497.
Uchmanowicz E. Potrzeby duchowe i wsparcie psycholo­giczne ludzi będących u kresu życia w kontekście opieki hospicyjnej. Piel Zdr Publ 2012; 1,2: 67-72.
Pawlak Z. Opieka paliatywna. W: Choroby wewnętrzne. Tom 2. Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
McCormick TR, Conley BJ. Patients’ Perspectives on Dying and on the Care of Dying Patients, In Caring for Patients at the end of Life [Special Issue]. West J Med 1995; 163: 236-243.
Park C. Meaning, spirituality, and health. Rev Pistis Prax Teol Pastor Curitiba 2014; 6: 17-31.
Biesaga T. Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem i człowiekiem. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym – zapis konferencji. Łagiewniki 14 marca 2009 r., Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
Sajja A, Puchalski C. Healing in modern medicine. Ann Palliat Med 2017; 6: 206-210.
Donaj M. Obawy i nadzieje kapelana szpitalnego. W: Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym – zapis konferencji. Łagiewniki 14 marca 2009 r., Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
Koenig HG. Religion, Spirituality, and Medicine: Application to Clinical Practice. JAMA 2000; 284: 13.
Kodeks Etyki Lekarskiej (tekst jednolity z dnia 2.01.2004 r., część ogólna, artykuł 2, punkt 1).
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/modulowe-programy-specjalizacji/ (dostęp 14.10.2017).
Babicz A, Grabowicz S (red.). Duszpasterstwo w stylu św. Jana Bożego. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa, Rzym 2012.
Barragan JL. Tożsamość lekarza katolickiego. W: Dolentium Hominum. Muszala A, Binnebesel J, Krakowiak P, Krobicki M (red.). Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Kraków 2011; 129-147.
Hołub G. Etyczna problematyka chorób przewlekłych. W: Dolentium Hominum. Muszala A, Binnebesel J, Krakowiak P, Krobicki M (red.). Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Kraków 2011; 413-420.
http://dyskusja.biz/biznes/ukryte-terapie-czy-ukryte-sciemy-czyli-jak-szarlatani-zarabiaja-miliony-59501 (dostęp 14.10.2017).
Post SG, Puchalski CM, Larson DB. Physicians and patient spirituality: professional boundaries, competency, and ethics. Ann Inter Med 2000; 132: 578-583.
Anandarajah G, Hight E. Spirituality and medical practice: using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment. Am Fam Physician 2001; 63: 81-89.
Chmielewski M. Współczesna wieloznaczność duchowości, odczyt wygłoszony podczas konferencji pt. „Wiara i Miłość wobec bólu duszy”. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, 18.02.2014 r.
Światowa Organizacja Zdrowia. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. World Health Organization, Genewa 1990 (Zbiór raportów technicznych 804).
Krakowiak P. Duchowo-religijna opieka nad przewlekle chorym i jego bliskimi. W: Przewlekle chory w domu. Krakowiak P, Krzyżanowski D, Modlińska A (red.). Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2011.
Koenig H. Medicine, Religion and Health. Templeton Press 2008; 14-19.
van Leeuwen RR, Tiesinga LJ, Jochemsen H, Post D. Aspects of spirituality concerning illness. Scand J Caring Sci 2007; 21: 482-489.
de Walden-Gałuszko K. Jak skutecznie pomagać chorym umierającym – problemy wsparcia psychologicznego. Nowa Medycyna 2004; 2.
Dyess S. Faith: A concept analysis. J Adv Nurs 2011; 67: 2723-2731.
Pronk K. Role of the doctor in relieving spiritual distress at the end of life. Am J Hosp Palliat Care 2005; 22: 419.
Krakowiak P, Fopka-Kowalczyk M. Włączanie wymiaru duchowego w działania pracowników socjalnych przez adaptację narzędzia do badania potrzeb duchowych FICA. W: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Bojanowska E, Kawińska M (red.). Tom 1. Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2015.
Puchalski CM. Spirituality in the cancer trajectory. Ann Oncol 2012; 23 (Suppl 3): iii49-iii55.
Koenig H. Medicine, Religion and Health. Templeton Press 2008; 11.
Jan Paweł II. List Apostolski Salvifici Doloris, 7. Miłosierny Samarytanin; pkt 30.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Kanon 1522.
Jan Paweł II. List Apostolski Salvifici Doloris, 6. Ewangelia cierpienia; pkt 27.
Codou M. Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II. Flos Carmeli, Poznań 2010; 42-61.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Kanon 1521.
Büssing, A, Kopf A, Janko A i wsp. Psychosocial and spiritual needs of patients with chronic pain conditions. Presentation at the American Academy of Pain Medicine’s 27th Annual Meeting, Washington, DC, USA, 24–27 March 2011.
Renz M, Mao MS, Omlin A i wsp. Spiritual experiences of transcendence in patients with advanced cancer. Am J Hosp Palliat Care 2015; 32: 178-88.
Jan Paweł II. List Apostolski Salvifici Doloris, 7. Miłosierny Samarytanin; pkt 29.
Idler EL. Religion, health, and nonphysical senses of self. Social Forces 1995; 74: 683-704.
Mistretta EG. Spirituality in young adults with end-stage cancer: a review of the literature and a call for research. Ann Palliat Med 2017; 6: 279-283.
Ragsdale JR, Hegner MA, Mueller M i wsp. Identifying religious and/or spiritual perspectives of adolescents and young adults receiving blood and marrow transplants: a prospective qualitative study. Biol Blood Marrow Transplant 2014; 20: 1242-1247.
Baldacchino DR. Teaching on the spiritual dimension in care to undergraduate nursing students: the content and teaching methods. Nurse Educ Today 2008; 28: 550-562.
Baldacchino DR. Competencies for Spiritual Care. Wykład wygłoszony podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health 2008.
Amy LA. Spiritual Well-Being, Spiritual Growth, and Spiritual Care for the Aged: A Cross-Faith and Interdisciplinary Effort. J Relig Gerontol 2000; 11: 3-28.
Saunders C. Spiritual pain. J Palliat Care 1988; 4: 29-32.
Osińska K. Twórcza obecność chorych. PAX, Warszawa 1980; 23-25.
Bartoszek A. Opieka duchowa w opiece paliatywnej. W: Medycyna paliatywna. de Walden-Gałuszko K, Ciałkowska-Rysz A (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
Bhatnagar S, Gielen J, Satija A i wsp. Signs of spiritual distress and its implications for practice in Indian palliative care. Ind J Palliat Care Year 2017; 23: 306-311.
Reed P. The re-enchantment of health care: a paradigm of spirituality. W: Cobb M, Robshaw V. The Spiritual Challenge of Health Care. Churchill Livingstone, Edinburgh 1998; 35-55.
Hui D, de la Cruz M, Thorney i wsp. The frequency and correlates of spiritual distress among patients with advanced cancer admitted to an acute palliative care unit. Am J Hosp Palliat Med 2011; 28: 264-270.
Fitchett G, Risk JL. Screening for spiritual struggle. J Pastoral Care Counseling 2009; 63: 1-2.
Smucker C. A phenomenological description of the experience of spiritual distress. Nurs Diagn 1996; 7: 81-91 [Published erratum appears in Nurs Diag 1996; 7: 115].
Krause N, Pargament KI, Hill PC i wsp. Exploring the relationships among age, spiritual struggles, and health. J Relig Spirit Aging 2017; 29: 266-285.
Cobb M. Assessing spiritual needs: an examination of practice. W: The Spiritual Challenge of Health Care. Cobb M, Robshaw V. Churchill Livingstone, Edinburgh 1998; 105-118.
Religious and Spiritual Care of Patients – Best Practice Guidelines and Faith Information Resource, November 2010. Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust.
Puchalski CM. Touching the Spirit: The Essence of Healing. Spiritual Life 1999; 45: 154-159.
Carlson JE. Do You Want To See The Chaplain? Ensuring a patient’s right to pastoral care and spiritual services. Vision, May 2002.
Frankl VE. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Część druga – Podstawy logoterapii, sens cierpienia. Czarna Owca, Warszawa 2011.
Karta Pracowników Służby Zdrowia. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Watykan 1995; 117: 96.
Selman L, Harding R, Agupio G i wsp. Spiritual care recommendations for people receiving palliative care in sub-Saharan Africa With special reference to South Africa and Uganda. Dostępne na: https://www.kcl.ac.uk/nursing/departments/cicelysaunders/attachments/Spiritual-care-Africa-Full-report.pdf.
Ryan S. Chaplains Are More Than What Chaplains Do. Vision, January 1997.
Murray SA, Kendall M, Boyd K i wsp. Exploring the spiritual needs of people dying of lung cancer or heart failure: A prospective qualitative interview study of patients and their carers. Palliat Med 2004; 18: 39-45.
de Walden-Gałuszko K, Kartacz A. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; 219.
Mesquita A, Chaves É, Barros G. Spiritual needs of patients with cancer in palliative care: an integrative review. Curr Opin Support Palliat Care 2017; 11: 334-340.
Hermann C. The degree to which spiritual needs of patients near the end of life are met. Oncol Nurs Forum 2007; 34: 70-78.
McClintock CH, Lau E, Miller L. Phenotypic Dimensions of Spirituality: Implications for Mental Health in China, India, and the United States. Front Psychol 2016; 7: 1600.
McCormick TR. Ethical Issues Inherent to Jehovah’s Wittneses. Perioperative Nursing Clinics 2008; 3: 253-258.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe