eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Current issue Archive About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2017
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original paper

Perceiving the role of the hospital chaplain in the therapeutic team

Grzegorz Bejda, Jolanta Lewko, Agnieszka Kulak-Bejda

Online publish date: 2018/02/01
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Introduction: The quality of a patient’s stay in hospital and patient satisfaction are affected by the possibility of contact with a chaplain and participation in religious practices.

The aim of the study: To assess the perception of the role of hospital chaplains in health supporting behaviours.

Materials and methods: The study included 790 subjects, and we used an original questionnaire.

Results: A lot of the respondents (81.5%) reported that the patients should have access to pastoral care without restriction, 82.5% stated that chaplains should be present in hospitals, and 87.3% in hospices. According to 44.3% of the respondents, the hospital chaplains should be training in the medical field. Some respondents 39,4% of the surveyed had no opinion on the full-time employment of the chaplain. More than half (52%) of respondents did not see obstacles to the hiring of chaplains of different denominations, 53.5% reported that the chaplain should be a member of the therapeutic team, and 46.5% did not know whether the chaplain had a positive influence on patient health. The primary task of the chaplain is, in the opinion of the respondents, to provide patients with access to religious practices.

Conclusions: Most respondents accepted the presence chaplains in hospitals and hospices. They believed that the hospital chaplains had a positive impact on the patient’s health. Chaplains should be trained in the medical field, and they should be a member of the therapeutic team.
keywords:

chaplain, hospital, role

references:
Osińska K. Twórcza obecność chorych. PAX, Warszawa 1980.
Sujak E. Lekarz wobec potrzeb psychicznych pacjenta. Chrześcijanin w Świecie 1977; 9: 37-38.
Śmierć za białym parawanem. Dyskusja redakcyjna. Tygodnik Powszechny 1999; 45: 9.
Jachimczak J ks. CM. W służbie życiu. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2003.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dostępne na: http://www.iskk.pl (dostęp: 24.07.2017).
Wroński K. Prawo chorego do opieki duszpasterskiej podczas pobytu w szpitalu. Współcz Onkol 2007, 11, 381-384.
Knychała J. Opieka religijna w szpitalu. Kapelan na dyżurze. Menedżer Zdrowia 2006; 9: 74-76.
Pyszkowska J. Opieka paliatywna – formy realizacji, zasady współpracy z lekarzem rodzinnym. Przew Lek 2007; 2: 198-201.
Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Kędziora-Kornatowska K, Rosłan K. Opinie zawodowo czynnych pielęgniarek na temat opieki paliatywnej. Med Paliat 2011; 3: 151-162.
Mickiewicz I, Krajewska-Kułak E, Kułak W i wsp. Hospice workers’ and family of hospice patients’ perception of hospice care. Progress in Health Sciences 2011; 1: 106-112.
Masłowski K. Zespół hospicyjny w opiece duchowej. Dostępne na: http://www.czytelniamedyczna.pl/1522,zespol-hospicyjny-w-opiece-duchowej.html (dostęp: 25.07.2017).
Krajewska-Kułak E, van Damme-Ostapowicz K, Bielemuk A i wsp. Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa. Probl Pielęg 2010; 18: 1-10.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia. Watykan 1991; 27-31.
Moczydłowska A, Krajewska-Kułak E, Kózka M i wsp. Ocena oczekiwań chorego wobec szpitala Hygeia Public Health 2014; 49: 584-595.
Szczawiński A. Rola Kaplanów szpitalnych. Nie przyszedłem pana nawracać. Rozmowa z ks. Stanisławem Warzeszakiem, Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia. Prz Urol 2017. Dostępne na: http://www.przeglad-urologiczny.pl/ artykul.php?2359 (dostęp: 24.07.2017).
Instrukcja Nr 9/81 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1981 r. w sprawie zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz.Urz. MZiOS Nr 9 poz. 35).
Jachimczak J ks. CM. Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki społecznej. W: W służbie życiu. Jachimczak J ks. CM. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2003; 281-292.
Kulczycki M. Psychologiczne problemy człowieka chorego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1971.
Oman D, Reed D. Religion and mortality among the community-dwelling elderly. Am J Public Health 1998; 88: 1469-1475.
Koenig HG, George LK, Peterson BL. Religiosity and remission of depression in medically ill older patients. J Am Psychiatry 1998; 155: 536-542.
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe