Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
8/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Polska kardiologia w zjednoczonej Europie. Rozmowa z prof. Andrzejem Cieślińskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTK

Janusz Michalak

Przew Lek 2002, 5, 8, 21-24
Online publish date: 2003/08/13
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


- Panie Profesorze, co najważniejszego zdarzyło się w kardiologii w ostatnim czasie?

– Narodowy Program Ochrony Serca, który jest realizowany w Polsce od 1993 r. przyniósł ogromny postęp, zwłaszcza w kardiologii interwencyjnej. W ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost liczby pracowni hemodynamicznych, badań koronarograficznych i wykonywanych plastyk. Było to zresztą konieczne, bo przyczyną aż 50 proc. wszystkich zgonów Polaków są choroby serca. W ostatnim okresie udało się ten trend – trwający przez lata – zatrzymać, a nawet nieco go obniżyć, z 52 do 48 proc.


- Na kongresie PTK w Poznaniu prezentowanych będzie wiele wystąpień, dotyczących leczenia ostrych zespołów wieńcowych.

– Wynika to ze zwiększenia liczby ośrodków, w których w sposób planowany wykonuje się tę procedurę. Ich przedstawiciele podzielą się z zebranymi uzyskanymi wynikami. Muszę nieskromnie zaznaczyć, że kardiologia w Wielkopolsce ma w tej dziedzinie duże osiągnięcia – nasz program jako kompleksowy, obejmujący całe województwo, został uznany za najlepszy w Polsce.


- Jak obecnie leczy się tych, u których wystąpił zawał serca?

– Gdy dojdzie do zamknięcia tętnicy, mamy dwie możliwości jej otwarcia. Pierwsza polega na leczeniu fibrynolitycznym za pomocą leków rozpuszczających skrzeplinę. Można w tym celu zastosować streptokinazę albo nowszy i bardziej skuteczny lek aktylizę – tkankowy aktywator plazminogenu, który jednak jest znacznie droższy. W Wielkopolsce kasa chorych zafundowała ten lek wszystkim chorym wysokiego ryzyka. Drugą, znacznie skuteczniejszą metodą leczenia zawału jest rozszerzenie naczynia za pomocą angioplastyki wieńcowej. Jednak często nie można na tym poprzestać, trzeba w rozszerzonym miejscu umieścić stent, rusztowanie, które przeciwdziałałoby zapadnięciu się fragmentu naczynia. Aby jednak nie doszło do nawrotu zwężenia, należy choremu podawać leki, tzw. blokery receptora płytkowego glikoproteiny IIb/IIIa.


- Obecnie można już stosować stenty, które same przez dłuższy czas wydzielają leki zapobiegające zwężeniu.

– Jak pokazuje duże badanie skuteczności tych stentów, badanie o nazwie RAVEL, są one tak skuteczne, że prawie w ogóle nie dają nawrotu zwężenia. Wydaje się,...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe