Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2006
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Przewodnik Lekarza przedstawiają Testowy program edukacyjny

Przew Lek 2006; 3: 93-94
Online publish date: 2006/05/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. (DzU 04.231.2326) uczestnicy testowego programu edukacyjnego akredytowanego przy Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej mogą otrzymać łącznie 100 pkt edukacyjnych na minimum 200 wymaganych w 4-letnim okresie rozliczeniowym. Pytania testowe dotyczą zagadnień poruszanych na łamach poprzedniego numeru Przewodnika Lekarza. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik programu otrzymuje 0,2 pkt edukacyjnego. Odpowiedzi należy przesyłać do 25 maja 2006 r., a rozwiązanie testu opublikujemy w kolejnym – 4. numerze Przewodnika Lekarza. Po upływie każdego roku kalendarzowego uczestnicy programu otrzymają dyplomy wraz z zaświadczeniem o liczbie zgromadzonych punktów.
Pytania testowe

1. Rodzinna hipercholesterolemia to: a) zaburzenie dziedziczone jako cecha autosomalna dominująca, b) zaburzenie dziedziczone jako cecha autosomalna recesywna, c) zaburzenie uwarunkowane czynnikami środowiskowymi, m.in. dietą, d) zaburzenie występujące z częstością ok. 1 na 100 osób w populacji, e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. <2. Podstawowe zaburzenia rodzinnej hipercholesterolemii to: a) nieznaczny niedobór receptorów LDL, b) nadmiar receptorów LDL, c) brak lub niedobór receptorów HDL, d) brak lub nieprawidłowe funkcjonowanie receptorów LDL, e) brak lub niedobór receptorów vLDL. 3. Dzienna dawka steroli i stanoli w diecie leczniczej na poziomie 2–3 g/dobę pozwala zredukować stężenie cholesterolu LDL o: a) 5–7 proc., b) 8–10 proc., c) 10–15 proc., d) 20–30 proc., e) 40–50 proc. 4. Obecnie stosowane leki z wyboru redukujące cholesterol LDL to: a) żywice, b) statyny, c) ezetymib, d) kwas nikotynowy, e) wszystkie wymienione. 5. W ciężkich postaciach rodzinnej hipercholesterolemii można zastosować jedną ze specjalistycznych metod postępowania: a) dializę otrzewnową, b) hemodializę, c) aferezę, d) transfuzję wymienną krwi, e) resekcję jelita cienkiego. 6. Na cukrzycę typu 2 w skali świata choruje: a) 2 proc. populacji świata, b) 5–7 proc., c) 10 proc., d) 15 proc., e) 20 proc. 7. Otyłość sprzyja: a) nasileniu lipolizy, b) wzrostowi trójglicerydów, c) uruchomieniu kaskady czynników prozapalnych, d) powstaniu zjawiska insulinooporności, e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe. 8. W stanie przedcukrzycowym za pomocą diety i wysiłku można zmniejszyć...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe