eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology Supplements
Bieżący suplement Archiwum Reumatologia
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
1/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Postępowanie rehabilitacyjne w reumatologii

Krystyna Księżopolska-Orłowska

Reumatologia 2016; supl. 1: 129-133
Data publikacji online: 2016/10/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:

Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, którego zadaniem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym godnego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia. Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w jak najszerszym zakresie i w jak najkrótszym czasie, aby przywrócić zdolność do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.
Choroby obejmujące narząd ruchu, kości, stawy, mięś­nie, tkanki miękkie i wymagające rehabilitacji można podzielić na dwie grupy:
1) związane z procesami starzenia się i wynikającymi z obciążeń w obrębie kości (osteoporoza) i stawów (choroba zwyrodnieniowa),
2) choroby reumatyczne o podłożu autoimmunologicznym.
Niemałą grupę stanowią chorzy z uszkodzeniami w obrębie narządu ruchu wynikającymi z nagłych lub przewlekłych przeciążeń spowodowanych wadami wrodzonymi lub powstałymi w następstwie urazów związanych z postępem cywilizacji (np. wypadki komunikacyjne). Mogą one prowadzić do przedwczesnej choroby zwyrodnieniowej stawów.
Zarówno chorobom reumatycznym, jak i procesom starzenia się towarzyszą zmiany obejmujące: wszystkie narządy wewnętrzne i układy. Stopniowe zmniejszenie masy mięśniowej i masy kostnej jest związane z utratą wytrzymałości mechanicznej kości i może być przyczyną złamań, natomiast degradacja chrząstki prowadzi do uszkodzenia stawu. Postępująca deformacja postawy ciała, zaburzenia równowagi, zaburzenia poruszania się (brak koordynacji ruchów), osłabienie siły i współpracy mięśni stają się przyczyną upadków, a tym samym zwiększonego ryzyka złamań [1, 2].
Choroby reumatyczne, których podłożem jest stan zapalny wywołany zaburzeniami immunologicznymi, mają odmienny przebieg, dlatego postępowanie usprawniające różni się od postępowania w innych chorobach obejmujących narząd ruchu.
Do zapalnych chorób reumatycznych wywołujących największe zniszczenia elementów czynnych i biernych stawów należą: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). Uszkodzenie tkanek miękkich w przebiegu zapalenia wielomięśniowego, skórno-mięśniowego, twardziny układowej ma również wpływ na narząd ruchu, ograniczając w znacznym stopniu sprawność funkcjonalną.
Plan kompleksowego leczenia chorego jest opracowywany indywidualnie i uwzględnia...


Pełna treść artykułu...
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.