facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Postępy w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Andrzej Stankiewicz
,
Małgorzata Figurska

Data publikacji online: 2011/03/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Optyczna koherentna tomografia ( optical coherence tomography – OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na analizę struktury siatkówki dzięki jej tomograficznym przekrojom o wysokiej rozdzielczości. Podczas gdy angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa pozwala na wizualizację nabłonka barwnikowego, naczyń siatkówki i naczyniówki, OCT może pomóc w diagnostyce i obserwacji zmian w wewnętrznych warstwach siatkówki. Ultrasonografia w prezentacji B cechuje się rozdzielczością rzędu 150 µm, podczas gdy OCT dysponuje rozdzielczością ok. 10 µm. Dzięki OCT możliwe jest wykrycie i zmierzenie zmian morfologicznych, grubości, objętości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych i parametrów tarczy nerwu wzrokowego. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A ( vascular endothelial growth factor A – VEGF-A) jest głównym czynnikiem sprawczym neowaskularyzacji naczyniówkowej ( choroidal neovascularization – CNV) i jednocześnie punktem uchwytu terapii w wysiękowym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem ( age related macular degeneration – AMD). Ranibizumab (Lucentis) blokuje wszystkie aktywne izoformy VEGF-A i produkty ich degradacji, penetruje przez wszystkie warstwy siatkówki, aby dotrzeć do docelowej tkanki, jest szybko eliminowany z ustroju i cechuje się niską immunogennością.

Opitcal coherence tomography (OCT) is diagnostic method that allows the analysis of the retinal structure by means of high-resolution tomographic cross-sections of the retina. Whereas fluorescein and indocyanine angiography allow visualization of the retinal epithelium layer and chorioretinal vessels, OCT may helps in diagnosis and follow-up in many internal retinal layers conditions. Ultrasound B-mode examinations have a resolution of about 150 µm while OCT yields a 10 µm resolution. Opitcal coherence tomography makes it possible to detect and measure morphological changes, retinal thickness, retinal volume, thickness of retinal nerve fiber layer and various parameters of the optic disc. Vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) is a major factor implicated in choroidal neovascularization (CNV) and therefore a target for therapeutic agents in wet age related macular degeneration (AMD). Ranibizumab (Lucentis) binds all active VEGF-A isoforms and degradation products, penetrates all retinal layers to reach target tissue, is rapid eliminated from the body and low immunogenecity is characterized for it.
słowa kluczowe:

optyczna koherentna tomografia, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, ranibizumab

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.