Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
11/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Prawne aspekty szczepień

Adam Szturyło

Przew Lek 2002, 5, 11/12, 12-15
Online publish date: 2003/08/27
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Problematyka szczepień ochronnych dotyka szczególnie istotnego w ostatnim czasie, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, zagadnienia. Wzmożone zainteresowanie szczepieniami wynika w wielu wypadkach z nadejścia jesieni, a co za tym idzie – okresu wzrostu zachorowań na grypę. Od kilku lat w tym właśnie czasie szczególną popularnością cieszą się szczepienia ochronne przeciwko tej chorobie. Wraz
z coraz większym zainteresowaniem profilaktyką przeciwko grypie pojawia się wiele nurtujących pytań
i to zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Coraz częściej dotyczą one nie tylko kwestii medycznych związanych ze szczepieniem, ale także prawnych uregulowań tejże problematyki. Można wyselekcjonować wśród tej grupy pytania, które pojawiają się najczęściej. Dotyczą one zasad obrotu szczepionkami i możliwości ich nabywania i odsprzedawania przez lekarzy, źródeł finansowania szczepień ochronnych, a także pobierania opłat od pacjentów za samą szczepionkę, jak i za wykonaną usługę zaszczepienia.


Aby móc odpowiedzieć na takie pytania należy odtworzyć odpowiednią normę prawną, regulującą dane zagadnienie. Jednakże praktycznie zawsze, aby tego dokonać, należy najpierw sięgnąć do kilku, a czasami nawet kilkunastu aktów prawnych, regulujących interesującą nas tematykę. Wynika to z faktu, że każdy system prawny składa się z szeregu ustaw i aktów niższego rzędu, które łącznie precyzyjnie określają prawa i obowiązki obywatela względem państwa. Razem daje to wiele wzajemnie uzupełniających się przepisów, tworzących spójny i dokładny system, zawierający zarówno poszczególne uregulowania, dotyczące wszelkich aspektów życia człowieka w społeczeństwie, jak i sposoby ich realizacji.
Aby spojrzeć na jakieś zagadnienie z prawnego punktu widzenia, należy zdać sobie sprawę, że istnieje ono jako temat wielu różnych, wzajemnie zazębiających się aktów prawnych, z których dopiero po przeprowadzeniu zabiegów interpretacyjnych można wyciągnąć konkretną normę prawną.
Profilaktyczna opieka zdrowotna to poważne wyzwanie dla systemu prawnego, który musi stworzyć wiele ustaw oraz aktów wykonawczych, aby precyzyjnie uregulować wszystkie zależności w tym skomplikowanym temacie. Szczepienia ochronne to jeden z wielu aspektów, domagających się oddzielnej klasyfikacji, ale będących elementem szerszego problemu, jakim jest całościowe ujęcie prawne profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Na samym początku...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.