ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2001
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca

Grzegorz Opolski, Maria Jakubowska-Najningier

Przew Lek 2001, 4, 1/2, 38-41


W ostatnich latach prewencja choroby niedokrwiennej serca (ChNS) stała się jednym z priorytetowych zadań ochrony zdrowia. Ogólne zasady prewencji pierwotnej choroby wieńcowej polegają na zwalczaniu lub modyfikacji czynników ryzyka.


Czynniki ryzyka miażdżycyLiczba poznanych dotychczas czynników ryzyka rozwoju miażdżycy przekracza 250, ale tylko niektóre powodują istotnie zwiększone ryzyko ChNS i ich eliminacja ma praktyczne znaczenie. Do najważniejszych czynników ryzyka ChNS zalicza się:

- wiek,

- płeć męską,

- hiperlipidemię,

- nadciśnienie tętnicze,

- palenie papierosów,

- zaburzenia gospodarki węglowodanowej,

- otyłość,

- brak aktywności fizycznej,

- obciążenie genetyczne.
Czynniki ryzyka wystąpienia ChNS można podzielić na poddające się modyfikacji i niemodyfikowalne (tab. 1).

Przy stwierdzeniu u pacjenta trzech – uważanych za główne – czynników ryzyka, częstość występowania ChNS jest 8-krotnie większa niż u osoby bez tych czynników. W zależności od warunków środowiskowych i kulturowych znaczenie i siła negatywnego działania określonego czynnika ryzyka może ulegać zmianom. Modyfikacja czynników ryzyka u osób bez objawów ChNS jest podstawą pierwotnej prewencji. Osoby, które jej podlegają, mimo że nie mają jawnych objawów ChNS, są szczególnie narażone na jej wystąpienie ze względu na hipercholesterolemię, cukrzycę, palenie papierosów oraz nadciśnienie tętnicze.
Określenie ryzyka choroby niedokrwiennej sercaProfilaktyka pierwotna, obejmująca osoby bez klinicznych objawów ChNS jest realizowana jako strategia populacyjna lub strategia zwiększonego ryzyka. Strategia populacyjna polega na propagowaniu metod zmierzających do poprawy stylu życia. Przeprowadza się ją przez środki przekazu społecznego, szkoły, organizacje samorządowe, prasę, radio i telewizję. Strategia zwiększonego ryzyka dotyczy osób z umiarkowanym lub dużym ryzykiem wystąpienia ChNS. W 1994 r. opublikowany został raport Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Nadciśnieniowego i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, dotyczący wieloczynnikowej...


Pełna treść artykułu...
© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe