facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Problem opieki ginekologicznej nad dziewczętami i kobietami niepełnosprawnymi

Dariusz Radomski
,
Grażyna Jarząbek-Bielecka
,
Elżbieta Sowińska-Przepiera
,
Paweł Milewczyk

Ginekologia Praktycznia nr 2 (105)/2010; 36-42
Data publikacji online: 2010/09/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego uczestniczenia w życiu spo­łecznym, w tym również kobiety i dziew­częta niepełnosprawne mają prawo do opieki ginekologicznej. Celem pracy jest identyfikacja specyficznych problemów występujących w klinicznej praktyce ginekologii wieku rozwojowego, które związane są z niepełnosprawnością. Materiał i metody: Badaniami objęto 30 kobiet w wieku 17–41 lat z niepełnosprawnością fizyczną, z którymi przeprowadzono ankietę dotyczącą problemów związanych z opieką ginekologiczną. Wyniki badań wskazują, że opieka ginekologiczna nad pacjentkami niepełnosprawnymi nie spełnia ich oczekiwań i funkcji profilaktycznej. Każdy rodzaj niepełnosprawności pacjentek jest czynnikiem zmuszającym do modyfikacji schematu badania ginekologicznego.

Handicapped persons have full rights to participate in social life and are entitled to be provided in all the benefits of healthcare system, including gynecological prophylactic and therapeutic procedures. Our aim was to identify specific problems occurring in the gynecological practice which are related to disability. Material and methods: 30 physi­cally handicapped patients aged 17-41 years old, were evaluated and questioned about their problems in obtaining gynecological assistance. The results show that gynecological care in handicapped patients does not meet patients' expectations and plays no prophylactic role. Typical algorithm of gynecological examination must be changed and modified according to the type of disability.
słowa kluczowe:

ginekologia, pacjentki niepełnosprawne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe