Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Przewlekłe zapalenie oskrzeli u dzieci

Zdzisława Kycler

Przew Lek, 2001, 4, 6, 92-94
Online publish date: 2003/09/24
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Zapalenia oskrzeli u dzieci stanowią częsty problem, przy czym u wielu z nich obserwuje się skłonność do nawrotów lub przewlekłego utrzymywania się objawów. Podstawą rozpoznania nawrotowego zapalenia oskrzeli jest stwierdzenie co najmniej 4 incydentów zapalenia oskrzeli w postaci zalegania wydzieliny w oskrzelach (kaszel, zadyszka, objawy osłuchowe), utrzymujących się przez co najmniej 2 tyg. w okresie ostatnich 12 mies. (z okresami bezobjawowymi).
Przewlekłe zapalenie oskrzeli charakteryzuje się podobnymi objawami, a zgodnie z klasyczną definicją chorobę tę rozpoznaje się, gdy objawy kliniczne zalegania wydzieliny w oskrzelach utrzymują się przez co najmniej 3 mies. przez 2 kolejne lata.Zarówno nawrotowe, jak i przewlekłe zapalenie oskrzeli jest raczej zespołem objawów, a nie zdefiniowaną jednostką chorobową. U każdego chorego należy dążyć do ustalenia przyczyny choroby i przeprowadzić szczegółowe badania diagnostyczne, celem uściślenia rozpoznania. Granica między nawrotowym a przewlekłym zapaleniem oskrzeli jest często nieostra. W przypadku bardzo częstych nawrotów objawów należy liczyć się z rozwojem przewlekłych zmian zapalnych. Jak sugeruje Rudnik, są to różne fazy rozwojowe tej samej choroby.

W pneumonologii dorosłych, w związku z częstym współistnieniem przewlekłego zapalenia oskrzeli z rozedmą płuc, wprowadzono pojęcie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP. Określono w ten sposób przewlekłe, w znacznym stopniu nieodwracalne zwężenie dróg oddechowych, spowodowane przewlekłym zapaleniem oskrzeli i zaburzeniami elastyczności tkanki płucnej, związanymi z rozedmą. U dzieci taki obraz choroby jest rzadkością i dlatego nadal posługujemy się określeniem przewlekłego i nawrotowego zapalenia oskrzeli.

Częstość występowania nawrotowego i przewlekłego zapalenia oskrzeli jest trudna do ustalenia. Najwyższe wskaźniki zachorowalności i chorobowości na nawrotowe zapalenie oskrzeli występują u dzieci do 3. roku życia, następnie, po okresie spadku, wzrost zachorowań występuje w 7.–8. roku życia, co należy wiązać ze zwiększeniem ekspozycji na zakażenie w pierwszych latach nauki.

Dzieci z objawami nawrotowego i przewlekłego zapalenia oskrzeli wymagają szczególnej opieki lekarskiej, ze względu na ryzyko występowania powikłań w postaci nawrotowego zapalenia płuc i rozwoju trwałych, nieodwracalnych...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.