eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2013
 
Share:
Share:
more
 
 

Quo vadis stomio

Online publish date: 2013/12/11
Article file
- Quo vadis stomio.pdf  [0.07 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Spotkanie naukowe pod tytułem „Quo vadis stomio” odbyło się 10 października 2013 r. w Collegium Medicum w Bydgoszczy. Inspiracją do jego zorganizowania była zbliżająca się 20. rocznica powstania Poradni Stomijnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Pomimo znaczących postępów w zakresie technik operacyjnych chirurgii kolorektalnej stomie jelitowe wyłaniane są w dalszym ciągu. Chorzy ze stomią zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i późnym okresie pooperacyjnym wymagają profesjonalnej opieki, edukacji i wsparcia. Z danych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy wynika, że liczba chorych odbierających wnioski na sprzęt stomijny od 5 lat wynosi niezmiennie ok. 2000 rocznie. Liczba ta jest wyraźnym potwierdzeniem potrzeby istnienia Poradni dla chorych ze stomią.

Zebranie było okazją do podziękowania osobom, które wiele lat temu przyczyniły się do powstania Poradni Stomijnej, oraz wspólnych wspomnień. W części naukowej zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty:

– POL-ILKO – dr n. med. Krzysztof Tojek,

Zasady wyłaniania stomii jelitowej – lek. med. Jacek Frasz,

Jakość życia osób ze stomią – dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska,

Powikłania stomii – dr n. med. Wojciech Szczęsny,

Stomia w chirurgii raka jelita grubego – dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz.

W imieniu organizatorów wyrażamy serdeczne podziękowania za udział w zebraniu naukowym wszystkim zaproszonym gościom, pielęgniarkom, lekarzom, studentom, przedstawicielom współpracujących firm – producentom i dystrybutorom sprzętu stomijnego, oraz przedstawicielom organizacji POL-ILKO i wszystkim zainteresowanym tematyką stomii.dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz

dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska

mgr Elżbieta Kozłowska
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,

Gastroenterologicznej,

Kolorektalnej i Onkologicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
Copyright: © 2013 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe