eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
2/2015
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Recommendations for the prevention of surgical site infections during postoperative nursing care in surgery departments

Maria T. Szewczyk
,
Paulina Mościcka
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Arkadiusz Jawień
,
Eugenia Gospodarek
,
Aleksander Deptuła
,
Maria Kózka
,
Jacek Szopiński
,
Agnieszka Mikucka
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Aleksandra Popow
,
Elżbieta Kozłowska
,
Bartosz Fórmankiewicz
,
Małgorzata Rucińska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne; 2: 73-91
Online publish date: 2015/07/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dotychczas w Polsce nie opracowano jednolitych, ogólnokrajowych wytycznych w zakresie profilaktyki zakażeń miejsca operowanego (ZMO) w obszarze okołooperacyjnej opieki pielęgniarskiej. Kryteria istotne w skutecznej profilaktyce ZMO są zawarte w obowiązujących rekomendacjach Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Celem opracowania jest ukierunkowanie działań pielęgniarki chirurgicznej w zakresie profilaktyki ZMO z wykorzystaniem aktualnych i wiarygodnych wyników badań naukowych.

Niniejsze opracowanie zawiera 15 zaleceń dotyczących profilaktyki ZMO w okresie pooperacyjnym i stanowi uzupełnienie opracowania obejmującego okres przedoperacyjny.

Wdrożenie do praktyki prezentowanych zaleceń powinno wpłynąć między innymi na poprawę jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej, satysfakcję pacjentów z opieki i zmniejszenie kosztów.
keywords:

opieka pooperacyjna, profilaktyka ZMO

Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.