Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
6/2001
vol. 4
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Reforma reformy

Elżbieta Gawryś

Przew Lek, 2001, 4, 6, 6-8
Online publish date: 2003/09/23
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Przedstawicieli głównych sił politycznych, wskazanych przez ich organizacje, zapytałam o zasady organizacji służby zdrowia, jakie zamierzają ustanowić po jesiennych wyborach. Wszystkim zadałam 3 pytania, dotyczące najistotniejszych spraw związanych z systemem opieki zdrowotnej:
1. Czy kasy chorych powinny nadal istnieć?
2. Ile powinna wynosić składka przeznaczona na ochronę zdrowia?
3. Czy najważniejsze założenie obecnej koncepcji organizacji opieki zdrowotnej, podporządkowanie jej lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, jest słuszne i powinno być utrzymane?
poseł Stanisław
Grzonkowski, AWS


1. Kasy chorych są potrzebne, ponieważ doprowadziły do uporządkowania gospodarki finansowej w ochronie zdrowia i osiągnęły znaczne efekty w ograniczeniu zadłużenia placówek służby zdrowia. Po przejęciu przez Skarb Państwa 8 mld zł długów, teraz zadłużenie faktycznie nie narasta. Wg posiadanych przeze mnie – jako przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia – informacji, kasy chorych jako instytucje ubezpieczeniowe nie są zadłużone. Przez 2 lata mogliśmy się przekonać o dobrych i złych stronach istnienia kas. To instytucje, które liczą koszty. Zawierają umowy z różnymi świadczeniodawcami. Krytykowane są za fakt, że kontrakty nie są jawne i obiektywne. Poza tym samorządność kas jest często postrzegana negatywnie.

Mimo krytyki kas, nikt nie zaproponował lepszego rozwiązania organizacyjnego, które zaakceptowałby Sejm. Sądzę, że kasy powinny funkcjonować w tym kształcie przez najbliższe lata. Słabością kas jest niedofinansowanie. Należy doprowadzić do zwiększenia wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Aby kasy mogły realizować wszystkie świadczenia należne ubezpieczonym, składka powinna wynosić ok. 9 proc., najlepiej już w 2002 r. To postulat, który podnosimy w Sejmowej Komisji Zdrowia. Teraz sprawa jest w Senacie i mam nadzieję, że nasi senatorowie doprowadzą do zmian. Należy składkę podnieść do 9 proc. w ciągu 2, a nie 5 lat, jak chciał SLD. Rosną ceny leków, bardzo niskie są wynagrodzenia w służbie zdrowia. Placówki nie mają pieniędzy na obligatoryjne podwyżki. Szpitale są niedofinansowane, zwłaszcza jeśli chodzi o remonty i modernizacje. Tych pieniędzy w kasach nie ma, natomiast powinny się pojawić w organach założycielskich, czyli samorządach powiatowych i wojewódzkich.
...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.