en POLSKI
eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank


 
1/2008
vol. 46
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report
II Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis Cracow, October 11–13, 2007

Reumatologia 2008; 46, 1: 43–44
Online publish date: 2008/02/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Obecny, drugi już Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation, odbył się w Krakowie w dniach 11–13.10.2007 r. W Kongresie uczestniczyło 815 lekarzy, w tym 120 gości z zagranicy. W ciągu 3 dni obrad zostały przedstawione 52 wykłady oraz 51 plakatów. Tematyka obejmowała najistotniejsze zagadnienia z zakresu osteoporozy i osteoartrozy. Wykłady były symultanicznie tłumaczone na język angielski. Najwięcej wystąpień poświęcono diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia przedstawiające zalecenia i algorytmy postępowania w osteoporozie, prezentowane przez krajowych ekspertów, a także przedstawicieli World Health Organization oraz International Osteoporosis Foundation z uniwersytetów i klinik z Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wykład inauguracyjny prof. S. Papapoulosa poświęcony był taktyce leczenia osteoporozy, z uwzględnieniem leczenia antyresorpcyjnego i anabolicznego. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. J.A. Kanisa – przewodniczącego Grupy Roboczej WHO. Na podstawie badań epidemiologicznych opartych na metaanalizach kilkudziesięciu tysięcy przypadków prof. J.A. Kanis przedstawił strategię kwalifikacji chorych do leczenia osteoporozy z wykorzystaniem klinicznych czynników ryzyka, takich jak niskie BMI, złamanie w wywiadzie, złamanie szyjki kości udowej u rodziców, palenie papierosów, stosowanie glikokortykosteroidów. Profesor J. Badurski w wykładzie wygłoszonym z okazji 20-lecia Polskiej Osteoartrologii omówił zasadniczą zmianę w rozumieniu osteoporozy i konieczność zastąpienia pomiarów gęstości mineralnej kości przez obliczanie ryzyka złamania kości. Docent E. Czerwiński przedstawił z kolei pierwsze kompletne doniesienia o częstości złamań bliższego końca kości udowej (szyjki kości udowej) w Polsce. Najnowsze poglądy na patogenezę zmian osteoporotycznych kości zaprezentował prof. E. Seeman (Australia). W sesjach poświęconych leczeniu omówiono szczegółowo efekty terapeutyczne obecnie stosowanych leków, takich jak alendronian, rizendronian, ibandronian, parathormon, oraz przedstawiono leki przyszłości – np. przeciwciało monoklonalne układu RANK/RANK Ligand. Podkreślono (P. Burckhardt) rolę witaminy D3 i wapnia w diecie lub suplementacji jako podstawowego elementu leczenia, które jest tanie i bezpieczne. Zwrócono także uwagę na fakt, że prawie u 2/3 kobiet po menopauzie stwierdza się niedostateczny poziom...


View full text...


Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.