eISSN: 1897-4309
ISSN: 1428-2526
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Addendum Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2003
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Report from a visit to the University Hospital in Minneapolis and the Tom Baker Cancer Center in Calgary

Krzysztof Leśniewski-Kmak

Współcz Onkol (2003) vol. 7, 3 (228-230)
Online publish date: 2003/05/12
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Na przełomie stycznia i lutego 2003 r. byłem przez 6 tyg. gościem Oddziału Onkologii, Hematologii i Przeszczepów Szpiku Kostnego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Minnesota w Minneapolis, w Stanach Zjednoczonych. Szefem oddziału jest dr Philip McGlave, profesor Uniwersytetu Minnesota. Kliniki i laboratoria związane z onkologią znajdują się nie tylko na terenie szpitala uniwersyteckiego (Fairview-University Medical Center – gigantycznego kombinatu, położonego po obu stronach Missisipi), ale również w przylegających obiektach, jak Masonic Cancer Center, Masonic Cancer Research Center, Foreign Wars Veterans Building, a także leżącego w znacznej odległości Veterans Administration Medical Center.


Podczas pobytu zostałem włączony w pracę laboratorium prowadzonego przez mojego gospodarza, dr. Arkadiusza Dudka. Niezależnie od tego zostałem zaangażowany w podsumowanie wyników badania klinicznego, dotyczącego drobnokomórkowego raka płuca oraz tamtejszych doświadczeń w stosowaniu Iressy u chorych z zaawansowanym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, poddanych wcześniej masywnej chemioterapii.

Dr Arkadiusz Dudek specjalizuje się w leczeniu raka płuca i z tym nowotworem związane są również badania prowadzone w jego laboratorium. Należą do nich badania nad znaczeniem nadekspresji receptora Her2/neu dla leczenia raka niedrobnokomórkowego płuc. Inne projekty, to próba wykorzystania hodowanych in vivo i genetycznie modyfikowanych krążących komórek endotelialnych (BOEC – blood outgrowth endothelial cells) do produkcji substancji angiostatycznych wewnątrz guza, badanie właściwości i przydatności niektórych markerów angiogenezy w raku płuca oraz badania nad genami o zmienionej w przypadkach raka płuca ekspresji. Miałem też okazję zapoznać się z dumą ośrodka, jaką stanowi Instytut Komórki Pnia. Jego dyrektorem jest Belgijka, prof. Catherine Verfaillie. Wśród obszarów zainteresowania placówki wymienić można badania nad regulacją hemopoezy pod wpływem cytokin i składników substancji międzykomórkowej na modelach in vitro i in vivo, zastosowanie wektorów retrowirusowych, molekularna charakterystyka komórek pnia, badania nad procesami rozrostowymi z dodatnim Bcr/Abl – w tym badania nowotworowej komórki pnia w przewlekłej białaczce szpikowej i poszukiwanie nowych możliwości celowanego leczenia tej grupy nowotworów, a także badania...


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe