eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2017
vol. 21
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Report from the First Transdisciplinary Scientific Conference "Education of children with the experience of oncological disease and their families in the healing process"

Hanna Stępniewska-Gębik
1
,
Sławomir Trusz
1

1.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Psychoonkologia 2017, 21 (4): 161–164
Online publish date: 2018/09/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 26–27 października 2017 r. odbyła się I Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa Edukacja dziecka z doświadczeniem choroby nowotworowej i jego rodziny w procesie zdrowienia. Organizatorami konferencji były Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych (Instytut Nauk o Wychowaniu UP) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KoLiber. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, Dziekana Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneusza Świtałę, prof. UP oraz Komitetu Nauk Pedagogicznego PAN i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
W konferencji wzięło udział 65 osób z ośrodków akademickich krajowych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i zagranicznych (Université de Genéve w Szwajcarii, Univeristy of Joannina w Grecji) oraz instytucji (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Todds Institute of Cancer, Memorial Hospital, Long Beach, USA, Österreichische Kinder Krebs Hilfe, Austria, Stowarzyszenie Koliber i Fundacja Przylądek Nadziei). Uczestnikami konferencji byli studenci krakowskich uczelni, jak również nauczyciele i pracownicy służb medycznych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Katarzyna Potyrała. Po przywitaniu gości i wprowadzeniu w problematykę poproszono Danutę Gilarską (prezes Stowarzyszenia KoLiber) oraz dr Hannę Stępniewską-Gębik (Uniwersytet Pedagogiczny) o omówienie współpracy pomiędzy organizatorami.
Pierwsze wystąpienie w czasie obrad plenarnych wygłosiła dr hab. Marzena Samardakiewicz (UM w Lublinie). Mówiła o funkcjonowaniu w szkole i w grupie rówieśniczej jako predyktorze jakości życia dzieci z chorobą nowotworową. Z dotychczasowych badań wynika, że w sytuacji choroby onkologicznej dziecka, która wprowadza dezorganizację w jego życiu, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań wspomagających. W ich obszarze bardzo ważną zasadą jest reintegracja ze szkołą i grupą rówieśniczą: dzieci i młodzież w czasie leczenia powinny mieć możliwość nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, w drodze współpracy z rodzicami dzieci po chorobie powinny mieć możliwość ponownego włączenia się do szkoły...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.