eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
MEiN
5
INDEX COPERNICUS
69.53

 
Psychoonkologia/Psycho-Oncology is an official journal of the Polish Psycho-Oncology Society dedicated to psychological issues related to cancer. The journal’s mission is education on psycho-oncology, a field that was absent in Polish medicine until recently. The Editorial Office and the Editorial Board have made efforts to popularise issues related to psycho-oncology among physicians and carers working with cancer patients. Articles published in Psychoonkologia/Psycho-Oncology are mainly review articles which are educational in nature. The journal also publishes original articles and reprints most valuable articles from foreign journal on the subject. The journal will also publish news about the activities of the Polish Psycho-Oncology Society and reports of most important events related to that area.
Editors-in-chief
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierownik studiów podyplomowych "Psychoonkologia kliniczna"
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
ul. Tuwima 15, pokój 300, 80-210 Gdańsk
tel. 602-782-550
e-mail: mmajk@gumed.edu.pl

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

Co-editors
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński
Instytut Psychologii Stosowanej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
e-mail: zjuczynski@spoleczna.pl

prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Wydział Psychologii
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Secretary of the Editorial Office
dr Joanna Kozaka
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Editorial Office
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

President of the Management Board of PTPO
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk

Secretariate
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk
tel. +48 58 341 27 11


List of Reviewers
List of Reviewers.pdf
eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.