eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
MNiSW
6
INDEX COPERNICUS
66.71

 
Psychoonkologia/Psycho-Oncology is an official journal of the Polish Psycho-Oncology Society dedicated to psychological issues related to cancer. The journal’s mission is education on psycho-oncology, a field that was absent in Polish medicine until recently. The Editorial Office and the Editorial Board have made efforts to popularise issues related to psycho-oncology among physicians and carers working with cancer patients. Articles published in Psychoonkologia/Psycho-Oncology are mainly review articles which are educational in nature. The journal also publishes original articles and reprints most valuable articles from foreign journal on the subject. The journal will also publish news about the activities of the Polish Psycho-Oncology Society and reports of most important events related to that area.
Editor-in-chief
prof. dr hab. n. med. Mikołaj Majkowicz
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierownik studiów podyplomowych "Psychoonkologia kliniczna"
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
ul. Tuwima 15, pokój 300, 80-210 Gdańsk
tel. 602-782-550
e-mail: mmajk@gumed.edu.pl

Co-editors
prof. dr hab. Zygfryd Juczyński
Instytut Psychologii Stosowanej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
e-mail: zjuczynski@spoleczna.pl

prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Wydział Psychologii
ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

Secretary of the Editorial Office
dr Joanna Kozaka
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

Editorial Office
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com

President of the Management Board of PTPO
dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk

Secretariate
prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
ul. Dębinki 2, 80-210 Gdańsk
tel. +48 58 341 27 11

Editorial Board
prof. dr hab. Mariola Bidzan (Gdańsk)
prof. dr hab. Adam Biela (Lublin)
dr hab. Józef Binnebesel (Toruń)
prof. dr hab. Czesław Czabała (Warszawa)
dr Marcin Jabłoński (Kraków)
prof. dr hab. Hanna Jaklewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. Jacek Jassem (Gdańsk)
prof. dr hab. Janusz Jaśkiewicz (Gdańsk)
prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym (Lublin)
prof. dr hab. Ryszard Kościelak (Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk (Lublin)
prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Bydgoszcz)
prof. dr hab. Aleksandra Kruk-Zagajewska (Poznań)
prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka (Kraków)
prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (Łódź)
prof. Andrea Patenaude (Boston, USA)
prof. dr hab. Bogdan Pietrulewicz (Toronto)
prof. dr hab. Kazimierz Popielski (Lublin)
hab. Marzena Samardakiewicz (Lublin)
prof. dr hab. Helena Sęk (Poznań)
prof. dr hab. Janina Suchorzewska (Gdańsk)
prof. dr hab. Cezary Szczylik (Warszawa)
prof. dr hab. Waldemar Tłokiński (Gdańsk)
prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko (Gdańsk)
dr Lori Wiener (Bethesda, USA)
dr med. Mariusz Wirga (Las Vegas, New Mexico)
prof. dr hab. Laura Wołowicka (Poznań)
prof. dr hab. Irena Wrońska (Lublin)

List of Reviewers
List of Reviewers.pdf
eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe