eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
4/2018
vol. 22
 
Share:
Share:

Report from the National Psychooncological Conference Towards Health in Tychy in the 25th anniversary of Polish psychooncology as part of the V project seminar Integration of life – love, work and be better

Justyna Maria Rutkowska
1

1.
VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia w Tychach
Psychoonkologia 2018, 22 (4): 144–145
Online publish date: 2019/12/30
Article file
- Sprawozdanie.pdf  [0.22 MB]
Get citation
 
PlumX metrics:
 
W dniu 24 lutego 2018 r. w ramach V seminarium (ścieżka psychoonkologiczna) projektu Integracja życia odbyła się Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna w 25-lecie polskiej psychoonkologii. Konferencja zgromadziła znakomitą kadrę merytoryczną oraz uczestników z całej Polski, wśród których byli przedstawiciele jednostek opieki hospicyjnej i paliatywnej, oddziałów onkologicznych, publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia i pomocy psychologicznej. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień ukierunkowanych na wzmocnienie profesjonalizmu kadry psychologiczno-medycznej pracującej w tych obszarach. Celem spotkania była przede wszystkim wspólna rozmowa dotycząca dbałości o kondycję i higienę psychofizyczną, świadomość wartości kompetencji miękkich w kontaktach z pacjentem, rodziną i personelem oraz uważności na wzajemne relacje wśród kadry psychologicznej i medycznej. Opierając się na swoim piętnastoletnim doświadczeniu w pracy terapeutycznej i szkoleniowej w opiece hospicyjnej i paliatywnej, uważam temat higieny psychicznej wśród pracowników medycznych za coraz bardziej istotny.
Tematem wprowadzającym do dyskusji był wpływ psychoonkologa na jakość życia pracowników opieki onkologicznej i paliatywnej. Wiele wystąpień i publikacji koncentruje się wokół relacji psychoonkolog – jakość życia pacjentów. Naszym celem było podniesienie roli psychoonkologa we wzajemnych relacjach pomiędzy personelem, z uwzględnieniem istoty wzajemnej pomocy, wsparcia i szacunku wobec siebie. Mówiła o tym dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz (specja­lista psycholog kliniczny, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego – PTPO). O komunikacji bardzo dużo mówi się podczas szkoleń w obszarze psychoonkologii. Mamy jednak przekonanie, że temat ten za każdym razem jest potrzebny i aktualny. Tym razem prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, specjalista psychiatra, specjalista medycyny paliatywnej, zastępca prezesa PTPO) przedstawiła te zagadnienia w kontekście humanizacji medycyny, pokazując, że kompetencje zdrowego porozumiewania się są nie tylko narzędziem psychologicznym, lecz także elementem procesu kształtowania wysokiej jakości opieki medycznej i psychologicznej. Niezwykle istotny był temat superwizji w psychoonkologii, którzy przedstawiła, opierając się na teorii i materiale klinicznym, mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska (psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii). Zależało nam, aby nie różnicując pomocy psychologicznej i psychoterapii udzielanej pacjentom onkologicznym, pokazać zasadność i korzyści podejścia zarówno psychodynamicznego, o którym opowiedziała mgr Justyna Pronobis-Szczylik (psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii), jak i poznawczo-behawioralnego, które przedstawiła mgr Agnieszka Hottowy (psycholog, trener racjonalnej terapii zachowania, terapeuta terapii Simontonowskiej). Myśli te starałam się połączyć w swoim wykładzie dotyczącym istoty i wartości higieny psychicznej pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza w obszarze, w którym codzienna praca konfrontuje nas z nieuchronnością śmierci i naraża na wiele emocjonalnych i psychicznych utrat. W swoim wystąpieniu odwołałam się między innymi do zagadnień higieny psychicznej prof. Kazimierza Dąbrowskiego. Znakomitym dopełnieniem tego przekazu był wykład dr. Mariusza Wirgi (psychiatra, trener i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoonkolog i super­wizor psychoonkologii), który w praktyczny sposób przedstawił zagadnienia dotyczące neurofizjologii i terapii nieuwarunkowanym śmiechem. Doceniając czynniki psychiczne i emocjonalne w leczeniu pacjentów onkologicznych, prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba (ginekolog położnik, specjalista ginekologii onkologicznej) poruszył temat lęku przed leczeniem, interpretowanym często naprzemiennie jako szansa i jako zagrożenie. Mówił o czynnikach motywacji pacjentów do leczenia. Choroba klęską czy zadaniem? – o tych zagadnieniach planowała opowiedzieć dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego), która z powodu choroby nie dotarła na spotkanie. Trzeba jednak podkreślić, że jako honorowy patron bardzo pomogła nam zorganizować konferencję. Podchodząc do opieki psychoonkologicznej holistycznie, postanowiliśmy zatrzymać się przy znaczeniu żywienia w procesie leczenia. O wpływie niedożywienia na leczenie oraz komfort życia pacjentów mówił dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk (farmaceuta, aptekarz, wykładowca akademicki, trener kadr medycznych). Temat ten jest bardzo istotny i czasami niedoceniany. Często zastanawia nas, dlaczego kondycja pacjenta nie poprawia się znacząco mimo skutecznej i profesjonalnej pomocy medycznej oraz psychologicznej. Okazuje się, że zapominamy o jakości diety, która – można powiedzieć – jest trzecim elementem triady leczenia. Do zagadnień merytorycznych postanowiłam włączyć także obszar pomocy pacjentom onkologicznym, który często łączy się z obszarem onkologicznym, mianowicie medycynę paliatywną. Czy te dwa obszary jeszcze się wykluczają czy już uzupełniają? – pozostaje pytaniem otwartym. Na pewno medycyna paliatywna zaczyna odgrywać o wiele większą rolę w leczeniu onkologicznym niż jeszcze parę lat temu. O medycynie paliatywnej w XXI wieku i prognozach dobrej jakości życia w chorobie mówiła dr n. med. Krystyna Rumieniuch (specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej). Konferencję moderowały mgr Dorota Zasowska (specjalista ds. jakości w ochronie zdrowia) i mgr Danuta Longić (psycholog, psychoterapeuta).
Konferencja stanowiła trzecią część całego projektu, którego gościem specjalnym był dr Mariusz Wirga. Pierwszego dnia odbył się panel z dr. Wirgą Terapia Simontonowska: wszechstronny program interwencji poznawczo-behawioralnych dla chorych na nowotwory złośliwe i ich bliskich, który prowadziły mgr Danuta Longić oraz mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska. Drugiego dnia w duecie z mgr Martą Banout (psycholog, terapeuta terapii Simontonowskiej) dr Mariusz Wirga poprowadził całodniowe warsztaty psychoonkologicznego programu Simon­tona 10 umiejętności zdrowienia w chorobie nowotworowej oraz Rola nadziei w procesie zdrowienia dla osób z diagnozą nowotworową, osób wspierających oraz specjalistów.
Podczas całego seminarium można było skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychoonkologiem i superwizorem mgr Jadwigą Koźmińską-Kiniorską, jak również zabiegów refleksologii z Izabelą Linek, terapeutką jogi i masażu. Łącznie skorzystało z nich 15 osób.
Organizatorem całego przedsięwzięcia było VERSO Centrum Pomocy Psychologicznej, Terapii i Edukacji, dzisiaj pod nazwą VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne i prezydent miasta Tychy Andrzej Dziuba. Partnerami seminarium byli: Simontonowski Instytut Zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Tychy, AB-Projekt Tychy, Kołdun i Kluska, OlimpLabs, Apteki Dbam o Zdrowie.
V seminarium Integracja życia odbyło się w dniach 22–24 lutego 2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach.
Autorka sprawozdania jest psychoterapeutą, psychologiem, trenerem pracowników ochrony zdrowia oraz dyrektorem Instytutu VERSO.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Quick links
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.