eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
4/2017
vol. 21
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Report

Report on the III Conference and Nationwide Training organised in Medical University in Lublin "Communication challenge of modern medicine"

Rafał Ziemiński, Monika Kozłowiec, Marzena Elżbieta Samardakiewicz

Psychoonkologia 2017, 21 (4): 165–166
Online publish date: 2018/09/06
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
18 listopada 2017 r. w Lublinie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny. Nieformalnym patronem duchowym organizatorów był i nadal pozostaje śp. ks. dr Jan Kaczkowski – wybitny humanista, wspaniały teoretyk i praktyk kontaktu z pacjentem, bioetyk, wieloletni dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
Konferencja rozpoczęła się sesją prezentacji ustnych, podczas której wyniki swoich badań przedstawiali studenci i doktoranci z całej Polski (uczestnicy konferencji reprezentowali 10 różnych jednostek naukowych, m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Uniwersytet Medyczny). Równolegle odbyły się warsztaty w małych grupach. Seksuolog lek. Zofia Jolanta Wieczerzak poprowadziła warsztaty Seksualność osób niepełnosprawnych – fakty i mity, dr n. med. Jerzy Bednarski warsztaty Akcja komunikacja – czyli jak nawiązać porozumienie i przekazać ważne treści, a psycholog mgr Magdalena Horodeńska warsztaty Niepomyślne informacje – jak rozmawiać i radzić sobie z emocjami. Również sesja plakatowa zgromadziła dużą rzeszę uczestników zainteresowanych poruszanymi tematami, a poziom prac był wysoki i wyrównany.
Część oficjalną rozpoczęła przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji dr hab. Marzena Samardakiewicz z Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która jest również kierownikiem Zakładu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestników powitał też dr hab. Janusz Jacek Kraczkowski, zastępca kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży, która była w tym roku współorganizatorem imprezy. Główną część wydarzenia stanowiły wykłady zaproszonych gości. Wykład inauguracyjny pt. Być dobrym lekarzem wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, który z właściwą sobie erudycją przedstawił receptę na bycie dobrym lekarzem, odnosząc się do obszaru onkologii i hematologii dziecięcej.
Pośród wykładów znalazły się prawdziwe perły zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i retorycznym – mgr Aleksandra Tomaszek, która pracuje jako interwent kryzysowy i koordynator transplantacyjny, w niezwykłej formie zwróciła uwagę na wyzwania...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe