Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
10/2004
vol. 7
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rola wapnia oraz witaminy D i jej aktywnych metabolitów w zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym

Waldemar Misiorowski

Online publish date: 2005/01/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Osteoporoza jest chorobą szkieletu, charakteryzującą się rosnącym ryzykiem złamań kości w następstwie obniżania się jej odporności mechanicznej. Odporność mechaniczna kości warunkowana jest gęstością mineralną kości (BMD) i jakością tkanki kostnej (NIH Consensus Conference 2001) [1]. Manifestację kliniczną osteoporozy stanowią więc złamania kości, występujące po minimalnych urazach.

Ryzyko złamań osteoporotycznych wzrasta wykładniczo wraz z wiekiem. Wynika to z postępującego wraz z wiekiem ubytku masy kostnej i pogarszania się jej jakości. Podobnie jednak, jak w przypadku miażdżycy, osteoporozy nie wolno traktować jedynie jako immanentnego elementu procesu starzenia się, stanowi bowiem ona problem zdrowotny w skali światowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w starzejących się społeczeństwach osteoporoza – obok schorzeń układu krążenia i chorób nowotworowych – staje się jednym z największych wyzwań. Praktycznie co druga kobieta i co czwarty mężczyzna doznają w ciągu życia co najmniej jednego, typowego dla tej choroby złamania kości: przedramienia, trzonu kręgowego czy szyjki kości udowej [2, 3]. Zaawansowaną osteoporozę można rozpoznać u co trzeciej kobiety w wieku 60–70 lat, zaś u ponad 66 proc. kobiet w wieku powyżej 80 lat. Około 30 proc. złamań górnej nasady kości udowej występuje u mężczyzn, jednak śmiertelność w pierwszym miesiącu po takim złamaniu u mężczyzn szacowana jest na 10–14 proc. w porównaniu z 5 proc. wśród kobiet [4].
Szacunkowe dane obrazujące rozpowszechnienie osteoporozy w Polsce wskazują na potencjalne zagrożenie tą chorobą ok. 8–9 mln osób: 5 mln kobiet i 3–4 mln mężczyzn. Rocznie odnotowuje się ok. 15 tys. złamań szyjki kości udowej i liczba ta szybko rośnie. Jednocześnie, systematycznym leczeniem objętych jest jedynie ok. 100 tys. chorych, u dalszych 300 tys. osób osteoporozę rozpoznano, lecz nie podjęli oni leczenia.

Złamania powstające na tle osteoporozy prowadzą do inwalidztwa oraz przedwczesnej śmierci. Złamania trzonów kręgowych są przyczyną ostrych i przewlekłych zespołów bólowych, a w konsekwencji ograniczają możliwości poruszania się, a nawet samoobsługi. Zmusza to chorych do rezygnacji z funkcji zawodowych, społecznych, a nawet rodzinnych, zaś w skrajnych przypadkach wymagają stałej opieki. Wraz ze stałym bólem sprzyja to rozwojowi depresji, ponadto u wielu kobiet obniżenie wzrostu i pochylona sylwetka ciała powodują...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.