Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Ropne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci

Iwona Mozer-Lisewska

Przew Lek, 2002, 5, 3, 106-108
Online publish date: 2003/07/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


Wśród chorób zakaźnych układu nerwowego istotne miejsce zajmuje ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (rzom-r), które ze względu na towarzyszące mu zagrożenie życia, wysoką śmiertelność oraz następstwa pochorobowe, stanowi poważny i stale aktualny problem kliniczny.


WprowadzenieRopne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje najczęściej w wieku rozwojowym. Ponad 50 proc. przypadków rzom-r dotyczy dzieci w 1. roku życia, a ok. 90 proc. – dzieci do lat 7. Proces infekcyjny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (oun) może się szerzyć przez ciągłość, styczność, przestrzenie perilimfatyczne lub drogą krwionośną.
EtiologiaOd kilku lat drobnoustrojami odpowiedzialnymi za rzom-r są w naszym kraju bakterie ropotwórcze, zarówno Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Wśród nich dominują Neisseria meningititis, Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae (75 proc. wszystkich rzom-r u dzieci). Patogeny te są przyczyną rzmo-r stwierdzanych zarówno w wieku niemowlęcym, jak i u dzieci starszych, zwykle między 6. mies. a 4. rokiem życia. Zapalenia opon wywołane przez bakterie z grupy Enterococci spotyka się u niemowląt hipotroficznych, leczonych wcześniej z powodu zakażeń jelitowych. Za wystąpienie rzom-r w pierwszych 4 tyg. życia najczęściej odpowiedzialne są pałeczki Escherichia coli typu K1 oraz Streptococcus b typ III. Ważnymi czynnikami etiologicznymi u najmłodszych niemowląt są również Klebsiella pneumoniae oraz pałeczki z grupy Salmonella. Zaburzenia odporności w przebiegu niedoborów immunologicznych lub wad anatomicznych zwiększają ryzyko wystąpienia rzom-r, wywołanych przez drobnoustroje, takie jak Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i S. epidermidis, Listeria monocytogenes. Przebieg kliniczny rzom-r zależy w istotnym stopniu zarówno od wieku chorego, jak i rodzaju czynnika etiologicznego. Istnieje również pewna zależność między tymi 2 czynnikami, czego wyrazem jest szczególnie częste występowanie zakażeń specyficznych pod względem etiologicznym u dzieci, zależnie od ich wieku. Długotrwale stosowana szerokospektralna antybiotykoterapia oraz leczenie immunosupresyjne są przyczyną rzom-r o etiologii grzybiczej. Czynnikiem sprawczym są najczęściej grzyby Candida albicans, zwłaszcza u noworodków i...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.