Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
9/2000
vol. 3
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych pracowników ochrony zdrowia

Henryka Romanow

Przew Lek 2000, 12-13
Online publish date: 2004/03/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Tematyka medyczna prezentowana na konferencjach i sympozjach międzynarodowych sprawia, że coraz więcej polskich lekarzy wyjeżdża na takie zjazdy. Możliwość zapoznania się i wykorzystania najnowszych doświadczeń naukowych przyczynia się do osiągania lepszych wyników w diagnostyce i terapii pacjentów. Koszty poniesione z tytułu tych wyjazdów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w zakładach opieki zdrowotnej, praktykach indywidualnych lub grupowych praktykach lekarskich.

Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU Nr 89 poz. 568), które weszło w życie 1 lipca 1998 r.

Zagraniczną podróżą służbową określa się pobyt w państwie wskazanym przez pracodawcę z równoczesnym wykonywaniem określonych przez pracodawcę zadań we wskazanym terminie.

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia – z tytułu podróży służbowej delegowanemu przysługują diety oraz zwroty poniesionych wydatków z tytułu przejazdów, noclegów oraz innych określonych przez pracodawcę – odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Delegowanemu przysługuje dieta w celu pokrycia kosztów wyżywienia, a także pokrycia innych drobnych wydatków w czasie przejazdu i pobytu służbowego.

W zależności od wybranego środka komunikacji czas pobytu osoby delegowanej jest obliczany różnie. W przypadku podróży samolotem, czas podróży liczony jest od chwili startu samolotu w Polsce z ostatniego lotniska do czasu wylądowania samolotu, którym odbywający podróż służbową powrócił do kraju. Również czasem tym jest lądowanie na pierwszym krajowym lotnisku. Jeżeli podróż służbowa odbywa się pociągiem lub samochodem, wtedy czas podróży zagranicznej jest liczony od chwili przekroczenia granicy polskiej do czasu powrotnego wjazdu na polskie terytorium. W przypadku podróży morskiej czasem rozpoczęcia podróży zagranicznej jest moment wypłynięcia statku z portu krajowego, a czasem jej zakończenia powrót statku do portu polskiego.

W celu obliczenia wysokości diety określa się liczbę pełnych dni pobytu za granicą. Za każdy dzień pobytu obowiązuje dieta zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (w zależności od kraju docelowego). Dieta niepełna obliczana jest w następujący sposób:
...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.