Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Program szczepień ochronnych. Karta uodpornienia

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 13-20
Online publish date: 2003/07/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania
szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym

(Dz.U. Nr 148, poz. 1662)
Załącznik nr 1


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 1661)


PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCHProgram Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części:

*I. Kalendarz szczepień
A. Szczepienia dzieci i młodzieży wg wieku
B. Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

II. Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków publicznych

III. Informacje uzupełniające

* Szczepionki stosowane przy wykonywaniu szczepień ochronnych, określonych w części I, są finansowane z budżetu państwa (art. 31a ust. 1a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382 i 1384).


I. KALENDARZ SZCZEPIEŃ (część A i B)
I.A. SZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU
Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
w ciągu WZW typu B – domięśniowo Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy winno być wykonane
24 godz. GRUZLICY – śródskórnie jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. od szczepienia przeciw
po urodzeniu szczepionką BCG WZW typu B.
2. mies. życia WZW typu B – domięśniowo 2 kolejne dawki szczepienia pierwotnego przeciw WZW typu B
(po 6 tyg. od podawane są w odstępach 6-tygodniowych, trzecia dawka uzupełniająca
szczepienia BŁONICY, TĘŻCOWI, szczepienie podstawowe po 6 mies. od pierwszej dawki (cykl: 0; 1; 6).
przeciw gruźlicy KRZTUŚCOWI
i WZW typu B)...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe