eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
1/2012
vol. 16
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Special paper

Rozwój psychoonkologii na Węgrzech – stan obecny i zadania

Katalin Hegedus

Psychoonkologia 2012, 1: 17–19
Online publish date: 2012/12/28
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Stan obecny

Według danych WHO dotyczących nowotworów Węgry plasują się w czołówce krajów europejskich.

Rocznie notuje się 70 tys. nowych zachorowań na 10 mln mieszkańców tego kraju, śmiertelność roczna wynosi 32 tys. osób. Choroba nowotworowa jest drugą przyczyną śmierci (po chorobach układu krążenia).

W pracy Muszbek i wsp. 927 pacjentów onkologicznych w wieku między 19. a 80. rokiem życia poddano randomizacji i poproszono o wypełnienie kwestionariuszy (Szpitalna Skala Lęku i Depresji, Termometr Dystresu, Lista problemów). Wyniki ujawniły, że u ok. 40% wszystkich chorych występują silnie wyrażone objawy depresji i lęku [1]. Jak stwierdzono w innej publikacji, minimum 50% osób z chorobą nowotworową wymaga pomocy holistycznej ze strony zespołu medycznego oraz indywidualnego wsparcia psychospołecznego podczas terapii onkologicznej, szczególnie w okresie diagnostycznym.

Połowa (50%) chorych radzi sobie względnie dobrze ze swoją chorobą, 25% potrzebuje więcej uwagi i pomocy (np. dzieci lub pacjenci niereagujący na leczenie), natomiast 25% wymaga pomocy psychologa lub psychiatry. Z tego względu bardzo ważne jest, aby w zespole onkologicznym byli zatrudnieni również psychologowie i psychoterapeuci. Autorzy podkreślają także, że problemy z komunikacją często są przyczyną opóźnień przeprowadzenia badań skriningowych, postawienia diagnozy, wdrożenia leczenia, a także wykonania badań kontrolnych [2].

Mimo że jest to tak ważny problem, w 2009 r. tylko 72 specjalistów – przeszkolonych onkologów – pracowało w 29 istniejących ośrodkach onkologicznych na Węgrzech [3]. Sytuacja jest nieco lepsza w hospicjach i w opiece paliatywnej: 371 specjalistów pracuje w 84 ośrodkach hospicyjnych lub paliatywnych.

Opieka paliatywna psychoonkologiczna jest świadczona w różnych formach. Mamy 12 jednostek opieki stacjonarnej, 69 zespołów opieki domowej i 3 zespoły wspierające. Należy podkreślić, że wszystkie formy opieki świadczonej w hospicjach i jednostkach opieki paliatywnej są bezpłatne i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wyzwania

Celem Węgierskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, założonego w 2002 r., jest podejmowanie działań w zakresie onkologii, a także zapobieganie wypaleniu pracowników służby zdrowia, zajmujących się osobami ciężko chorymi. W 2006 r. Węgierski Program Kontroli...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe