Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2008
vol. 11
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Ryzedronian – dobry wybór

Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

Przew Lek 2008; 3: 60-66
Online publish date: 2008/07/11
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Osteoporoza jest najważniejszą przyczyną złamań u starszych osób. W USA z powodu tej choroby dochodzi rocznie do 1,3 mln złamań, z tego 700 000 dotyczy kręgosłupa, a 300 000 to złamania biodra. Szacuje się, że 40% kobiet i 13% mężczyzn powyżej 50. roku życia doświadczy w ciągu życia złamania osteoporotycznego [1]. Szczególnie istotne są złamania biodra, gdyż 20–27% kobiet, które doznały tego typu złamania, umiera w ciągu roku [2], połowa zaś cierpi z powodu długotrwałego bólu i kalectwa; 20% z trudem porusza się po upływie roku od złamania. Śmiertelność po złamaniu kręgów nie jest często podawana w opracowaniach dotyczących osteoporozy, a wynosi 20–30%/5 lat [3]. Niedoceniany problem to osteoporoza u mężczyzn. W odróżnieniu od osteoporozy kobiet, u mężczyzn diagnozuje się przede wszystkim osteoporozę wtórną. Najczęstsze przyczyny osteoporozy u mężczyzn to przewlekły alkoholizm, steroidoterapia i hypogonadyzm. Należy zauważyć, że aż 1/3 złamań biodra dotyczy mężczyzn i charakteryzuje się nieco większą śmiertelnością niż w przypadku kobiet. Bisfosfoniany są skuteczne w leczeniu i zapobieganiu osteoporozie zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Coraz częściej stosuje się je również u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, zastępując nimi estrogeny. Po ukazaniu się publikacji podważających bezpieczeństwo hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) – sugerujących, iż terapia taka powinna być zalecana jedynie kobietom z nasilonymi objawami wypadowymi, a nie jako prewencja osteoporozy – wiele kobiet wcześniej otrzymujących HTZ rozpoczęło terapię bisfosfonianami. Do powszechnie stosowanych bifosfonianów należą alendronian i ryzedronian, w mniejszym zakresie ibandronian. Skuteczność tych leków, wynikającą z antyresorpcyjnego działania na tkankę kostną, oraz bezpieczeństwo udokumentowano w wielu badaniach klinicznych i obserwacyjnych [4], w tym również u chorych przyjmujących duże dawki glikokortykosteroidów [5]. Przy wyborze leku z grupy bisfosfonianów powinno uwzględnić się czas, jaki upływa do uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego, bezpieczeństwo i koszt.
Czas, jaki upływa od rozpoczęcia terapii do uzyskania efektu, jest najważniejszym kryterium przy porównywaniu leków o podobnej skuteczności. Ryzedronian zarówno w badaniach klinicznych, jak i obserwacyjnych wykazywał skuteczność przeciwosteoporotyczną już po upływie 6 mies. stosowania. Ma to istotne znaczenie, zważywszy że przestrzeganie regularnego przyjmowania leku...


View full text...
Quick links
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.