eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Current issue Archive About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
1/2009
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

SZTUKA LECZENIA RAN PRZEWLEKŁYCH
III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 1: 44-45
Online publish date: 2009/04/14
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Sztuka Leczenia Ran Przewlekłych

III Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Bydgoszcz, 21–24 października 2009 r.

Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego ul. Libelta 16, 85-080 Bydgoszcz

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego mam zaszczyt zaprosić do udziału w III Kongresie Naukowo Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który odbędzie się 21–24 października 2009 r. w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału lekarzy, pielęgniarki oraz wszystkich interesujących się problemami leczenia ran przewlekłych. Do udziału w Kongresie zaprosimy wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy zajmujących się problematyką leczenia ran. Zapewniamy prezentacje najnowszych osiągnięć naukowo badawczych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i pielęgnowania chorych z raną przewlekłą. Zapraszamy również na zajęcia warsztatowe i pogłębienie wiedzy praktycznej.

Mottem Kongresu jest sztuka leczenia ran przewlekłych.

Tematem Kongresu będzie szeroko rozumiana opieka nad chorym z raną przewlekłą, a wiodącymi zagadnieniami:

– najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych,

– metody ogólne i miejscowe leczenia ran przewlekłych, np. żylnych owrzodzeń goleni, odleżyn, oparzeń, ran przewlekłych kończyn dolnych o różnej etiologii, w tym stopy cukrzycowej, przewlekłych ran pourazowych i innych,

– edukacja w zakresie leczenia ran przewlekłych,

– modele opieki nad chorym z raną przewlekłą.

Prosimy o nadsyłanie propozycji prac. Najbardziej wartościowe i ciekawe prace zostaną wybrane przez Komitet Naukowy do prezentacji podczas sesji plenarnych i satelitarnych. Wierzymy, że Kongres będzie doskonałą okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale również do wymiany wzajemnych doświadczeń i integracji działań zespołów sprawujących opiekę nad chorym z raną przewlekłą.Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Arkadiusz Jawieńprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Maria T. Szewczyk


View full text...
Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe