Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
4/2009
vol. 12
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sesja B

Online publish date: 2009/10/02
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
[012]

Zakażenie genotypem mieszanym 1a + 1b wirusa HCV a odpowiedź na leczenie przeciwwirusowe

[013]

Ekspresja sekwencji miR 122 w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej jest związana z replikacją wirusa zapalenia wątroby typu C

[014]

Ekspresja sekwencji mikroRNA 155 oraz pri miR 155/BIC w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C

[016]

Podatność osób zakażonych HCV na nadkażenie HAV w materiale Oddziału Zakaźnego ZOZ Poznań Stare Miasto – doniesienie wstępne

[018]

Charakterystyka epidemiologiczna i kliniczna zakażonych HCV genotypem 4 w regionie północno wschodniej Polski

[034]

Zmiany w górnym odcinku przewodu pokarmowego u chorych na

niewyrównaną marskość wątroby

[035]

Ocena skuteczności leczenia lamiwudyną przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci HbeAg dodatnich po nieskutecznym leczeniu interferonem lub z przeciwwskazaniami

do jego stosowania[036]

Odległe obserwacje zakażenia

HCV od dzieciństwa do dojrzałości

oraz ocena skuteczności leczenia przeciwwirusowego

[038]

Rola autoprzeciwciał w diagnostyce i monitorowaniu autoimmunologicznego zapalenia wątroby w materiale własnym

[044]

Ocena skuteczności szczepień przeciwko WZW B u dzieci zakażonych HIV – schemat podstawowy i rewakcynacja

[049]

Analiza zależności pomiędzy ekspresją receptora Fas a zaawansowaniem aktywności zapalnej i włóknienia u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C[050]

Naturalny przebieg zakażenia wertykalnego HCV – obserwacje 10-letnie

[066]

Wpływ interferonu 2b

na współczynnik zawartości AgNOR (CONT AgNOR)

w regenerującej się wątrobie szczura[067]

Czy polimorfizm UGT1A1 może modyfikować przebieg przewlekłego zapalenia wątroby typu C?

[068]

Przesłanki do wdrożenia przedoperacyjnego testowania w kierunku zakażenia HCV w świetle wyników oznaczeń...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe