Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
3/2006
vol. 9
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Słowo wstępne

Krzysztof Strojek

Przew Lek 2006, 3: 15
Online publish date: 2006/05/04
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Koleżanki i Koledzy! Przekazuję Państwu numer Przewodnika Lekarza poświęcony najistotniejszym aspektom leczenia cukrzycy. Choroba ta stanowi niezwykle trudny i złożony problem. Narastająca liczba chorych, mnogość i różnorodność zagadnień medycznych, organizacyjnych czy społecznych związanych z prowadzeniem leczenia wymagają skoordynowanej i kompleksowej interwencji terapeutycznej. Cukrzyca to nie tylko problem podwyższonego stężenia glukozy. To także mozaika różnorodnych zaburzeń metabolicznych, prowadzących do rozwoju powikłań. Do współredagowania tego numeru zaprosiłem przyjaciół lekarzy, którzy na co dzień zajmują się leczeniem chorych, a równocześnie aktywnie prowadzą badania naukowe na tym polu. Właściwe prowadzenie pacjenta z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wymaga skoordynowanego leczenia na wszystkich szczeblach opieki medycznej, poczynając od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez ambulatoryjne poradnictwo specjalistyczne, aż do właściwego leczenia wdrażanego u chorych wymagających hospitalizacji. Uzupełnieniem tematyki diabetologicznej jest praca poglądowa opisująca zagadnienie rodzinnej hipercholesterolemii. Mam nadzieję, że opracowania przedstawione przez zaproszonych autorów okażą się przydatne w rozwiązywaniu dylematów rodzących się w codziennej opiece nad pacjentem dotkniętym cukrzycą.
konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe