eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
3/2015
vol. 19
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short report

Sprawozdanie i reminiscencje z 12. Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej

Justyna Pronobis-Szczylik

Psychoonkologia 2015, 3: 125-127
Online publish date: 2016/01/25
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W dniach 17–19 września 2015 r. w Gdańsku odbyła się 12. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna organizowana niezmiennie przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne. Tegorocznym tematem była rola psychoonkologii w strategii walki z rakiem w Polsce oraz problematyka życia po przebytej chorobie.
Od pewnego czasu odnotowujemy coraz większą skuteczność i dostępność terapii onkologicznych. Okres 5 lat bez objawów choroby uznaje się za stan wyleczenia. Cieszy to, że wyleczenie w chorobie nowotworowej zdarza się coraz częściej. Dlatego jest zrozumiałe, że psychologiczne problemy osób po przebytej chorobie nowotworowej oraz jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową są przedmiotem zainteresowania nas wszystkich – zarówno pacjentów, jak i klinicystów. Problematykę tę poruszyły prof. Nina Ogińska-Bulik, która przedstawiła badania dotyczące zasobów osobistych w rozwoju po traumie, oraz prof. Helena Wrona-Polańska, mówiąca o mechanizmach powrotu do zdrowia osób po transplantacji szpiku. Z kolei prof. Marzena Samardakiewicz przedstawiła problemy osób po chorobie nowotworowej przebytej w dzieciństwie, a prof. Mikołaj Majkowicz – badania dotyczące przesłanek oceny jakości życia u pacjentów.
W tym roku mieliśmy zaszczyt spotkać się z wyjątkową osobą – gościem honorowym konferencji był ksiądz dr Jan Kaczkowski, którego nadzwyczajna postać w tak zwyczajnym ludzkim, serdecznym wydaniu jest inspiracją do pracy dla nas wszystkich. Wyrazom wdzięczności, uznania i prośbom o wspólne zdjęcie nie było końca. To między innymi dzięki takim ludziom zmienia się stosunek do choroby nowotworowej. Coraz wyraźniej zauważamy tendencję do traktowania raka jako choroby przewlekłej.
Zmiany na lepsze w zakresie długości życia z cho­robą oraz po chorobie niosą ze sobą oczekiwania dotyczące lepszej jakości życia. Nie dziwi więc wzrost zainteresowania różnymi formami pomocy i interwencji psychologicznej. Wśród metod dostępnych dla pacjentów coraz większym zainteresowaniem cieszy się pomoc psychoterapeutyczna. Również uczestnicy konferencji z zadowoleniem przyjęli zaproponowaną przez organizatorów tematykę dotyczącą interwencji psychoterapeutycznej oraz dotąd niepodejmowany temat superwizji.
Tymczasem z doniesień z badań wynika, że roś­nie znaczenie immunoonkologii, tzn. leczenia nowotworów przez aktywizowanie układu odpornościowego. Leczenie...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe