eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2

Marek L. Kowalski
1
,
Zbigniew Bartuzi
2
,
Anna Bręborowicz
3
,
Magdalena Czarnecka-Operacz
4
,
Jerzy Kruszewski
5
,
Marek Kulus
6
,
Marcin Moniuszko
7
,
Marek Niedoszytko
8
,
Marita Nittner-Marszalska
9
,
Roman J. Nowicki
10
,
Barbara Rogala
11
,
Maciej Chałubiński
1, 12

1.
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
2.
Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
3.
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
4.
Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań, Polska
5.
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
6.
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
7.
Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
8.
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
9.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Polska
10.
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Poland
11.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
12.
Przewodniczący Sekcji PTA „Mikrobiom, infekcje a alergia”
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 2: 57–63
Data publikacji online: 2020/04/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem dokumentu jest dostarczenie lekarzom alergologom wskazówek dotyczących właściwego postępowania u pacjentów z astmą oskrzelową i chorobami alergicznymi w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2. Postępowania takie powinno prowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa infekcji SARS-CoV-2 poprzez ograniczenie społecznych kontaktów pacjenta – równolegle alergolog powinien zapewnić właściwe leczenie chorób podstawowych. Eksperci przestawiają osiemnaście zaleceń dotyczących postępowania w okresie pandemii (w tym kontynuacji swoistej immunoterapii i leczenia biologicznego), rekomendując ograniczenie wizyt i zastąpienie ich kontaktem z pacjentem drogą telefoniczną lub internetową. U większości chorych dotychczasowe leczenie przeciwastmatyczne i przeciwalergiczne powinno być kontynuowane, ale w indywidualnych przypadkach decyzja co do postępowania należy do lekarza prowadzącego, który ma bezpośrednią i pełną wiedzę o stanie zdrowia i oczekiwaniach chorego, jak również o realnych możliwościach działania.

The document prepared by the expert panel of allergy/immunology specialists representing Polish Allergy Society intends to provide allergists with recommendations with respect to proper management of allergic patients during SARS-CoV-2 pandemics. Allergist should aim at reducing patient’s social interactions by replacing face-to-face visits with communication via telephone or internet. In parallel allergist is responsible for assuring that the patient is receiving proper care of underlying allergic disease. The experts panel provides eighteen recommendations for management of patients with asthma and allergic diseases during pandemics, indicating that in majority of patients asthma treatment ( including inhaled corticosteroids) and allergy treatment should be continued. Specific recommendations for treatment with allergen immunotherapy and with biologics are discussed in details.
słowa kluczowe:

pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, astma, choroby alergiczne
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.