eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology jest indeksowana w:

Emerging Sources Citation Index (Web of Science, Clarivate)
EMBASE
Electronic Journals Library (EZB)
Polish Medical Library (GBL)
J-Gate
Swiss University Library Network (RERO)
Harvard Libraries - University of California Libraries
WorldCat
ARIANTA
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
Google Scholar
PBN/POL-Index
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.