Termedia.pl
 
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Current issue Archive About the journal Supplements Contact Instructions for authors
1/2002
vol. 5
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Szanowni Czytelnicy

Krystyna Czechowicz-Janicka

Przew Lek, 2002, 5, 1/2, 81
Online publish date: 2003/07/29
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Szanowni Czytelnicy!

Jaskra jest chorobą chroniczną o trudnym do przewidzenia przebiegu. Rozpoznanie jej skazuje chorego na stałe kontrole i leczenie do końca życia. W jaskrze nie ma powrotu do zdrowia – cały wysiłek musi być skierowany na zatrzymanie procesu chorobowego. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym szansa zatrzymania tego procesu będzie większa.
Lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny odgrywa istotną rolę we wczesnym rozpoznaniu jaskry, zwłaszcza u osób z dużym stopniem ryzyka.
Dodatek Przewodnika Lekarza poświęcony jaskrze ma na celu poszerzenie wiedzy lekarza ogólnego na temat istoty jaskry, odmienności jej form, a także zagrożeń wynikających z rozwoju choroby. Przebieg jaskry pierwotnej zależy w dużej mierze od stanu układu krążenia. Terapia jaskry nie powinna więc przebiegać niezależnie od leczenia takich chorób ogólnych, jak choroby serca, krążenia mózgowego czy ciśnienia tętniczego. Dlatego zarówno diagnostyka, jak i terapia jaskry wymaga wsparcia lekarzy innych specjalności i wiąże się często z wielospecjalistyczną koordynacją leczenia.

Dziękuję Redakcji za pomysł i udostępnienie łamów swojego poczytnego pisma, a kolegom za trud włożony w napisanie poszczególnych rozdziałów.
Głównym celem leczenia jaskry jest zachowanie funkcji widzenia do końca życia chorego. Mam nadzieję, że poprzez publikacje zawarte w niniejszym Przewodniku Lekarza choć w części spełnią się cele Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry.

prof. dr hab. med. Krystyna Czechowicz-Janicka
prezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry

View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe